Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Будівництво, архітектура
  4. Посадова інструкція ізолювальника на гідроізоляції 6-го розряду (укр.)

  Посадова інструкція ізолювальника на гідроізоляції 6-го розряду (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІЗОЛЮВАЛЬНИКА НА ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ 6-ГО РОЗРЯДУ


  I. Загальні положення
  1. Ізолювальник на гідроізоляції безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Ізолювальник на гідроізоляції виконує вказівки _______________.
  3. Ізолювальник на гідроізоляції заміняє _______________.
  4. Ізолювальника на гідроізоляції заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - способи виконання гідроізоляції поверхні з особливо складною конфігурацією;
   - технічні умови для виробництва та приймання гідроізоляційних робіт;
   - способи улаштовування багатошарових ущільнень у гідроізоляційних шпонках;
   - способи виконання особливо складних робіт з гідроізоляції гідротехнічних споруд.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   - Повна або базова загальна середня освіта.
   - Професійно-технічна освіта.
   - Підвищення кваліфікації.
   - Стаж роботи ізолювальником на гідроізоляції 5 розряду не менше 1 року.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Виконує особливо складні роботи під час гідроізоляції конструкцій та споруд:
   - Улаштовування гідроізоляційного покриття у місцях з’єднання гідроізоляції із закладними частинами та деформаційними швами.
   - Улаштовування асфальтових шпонок деформаційних швів бетонних масивів гідротехнічних споруд, що будуються на основах, які стискаються.
   - Улаштовування розеток з рулонних гідроізоляційних матеріалів для пропускання через ізоляційне покриття анкерів та трубопроводів.
   - Установлювання у гідроізоляційних шпонках та деформаційних швах металевих діафрагм з нержавіючої сталі.
   - Улаштовування багатошарових ущільнень у шпонках.
  2. _________________________________________________________________.
  3. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Ізолювальник на гідроізоляції має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Ізолювальник на гідроізоляції несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.

  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  Інші документи

  ↑ Вгору