Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Будівництво, архітектура
  4. Посадова інструкція скляра 2-го розряду (укр.)

  Посадова інструкція скляра 2-го розряду (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СКЛЯРА 2-ГО РОЗРЯДУ


  I. Загальні положення
  1. Скляр безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Скляр виконує вказівки _______________.
  3. Скляр заміняє _______________.
  4. Скляра заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - основні види стекол, що застосовуються для засклення;
   - способи упаковування і розпаковування тари із склом;
   - склад замазок для стекол та способи їх приготування;
   - способи тимчасового затулення віконних рам поліетиленовою плівкою.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   - Базова або неповна базова загальна середня освіта.
   - Одержання професії безпосередньо на виробництві.
   - Без вимог до стажу роботи.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Виконує найпростіші роботи під час скління:
   - Приготування замазок для стекол.
   - Виймання стекол з розчищенням фальців.
   - Тимчасове затулення віконних рам поліетиленовою плівкою.
  2. _________________________________________________________________.
  3. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Скляр має право:
  1. Одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  2. Залучати фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
  3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
  4. За дорученням керівництва центрального органу виконавчої влади представляти міністерство, інший центральний орган виконавчої влади в інших органах виконавчої влади під час вирішення питань, що належать до його компетенції.
  5. _________________________________________________________________.
  6. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Скляр несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.

  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  Інші документи

  ↑ Вгору