Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Охорона, безпека
  4. Посадова інструкція чергового (старшого чергового) оперативного аварійно-рятувального підрозділу (укр.)

  Посадова інструкція чергового (старшого чергового) оперативного аварійно-рятувального підрозділу (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЧЕРГОВОГО (СТАРШОГО ЧЕРГОВОГО) ОПЕРАТИВНОГО АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ


  I. Загальні положення
  1. Черговий безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Черговий виконує вказівки _______________.
  3. Черговий заміняє _______________.
  4. Чергового заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - Законодавчі та інші нормативно-правові акти України з організації аварійно-рятувальних робіт, вимоги законодавства України з цивільного захисту, Бойового статуту, положень, наказів, інструкцій та інших документів, що регламентують організацію, проходження і несення служби в аварійно-рятувальних підрозділах;
   - правила охорони праці під час проходження і несення служби;
   - тактико-технічні характеристики спеціальних автомобілів, спорядження та спеціального обладнання, якими оснащено загін;
   - технологію ліквідації аварій та катастроф згідно з їх характеристиками та класифікацією;
   - правила застосування засобів зв’язку, експлуатації аварійно-технічного обладнання;
   - сигнали цивільної оборони та дії, які вони приписують;
   - порядок та засоби надання першої медичної допомоги;
   - відомості про аварійно-профілактичну роботу, її завдання, особливості перевірки протиаварійного стану об’єктів.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   Старший черговий оперативний аварійно-рятувального загону. Базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за професією чергового оперативного аварійно-рятувального загону не менше 3 років.

   Черговий оперативний аварійно-рятувального загону. Базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи в аварійно-рятувальних підрозділах не менше 3 років.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Організовує роботу особового складу чергової зміни.
  2. Контролює його постійну готовність до ведення дій з ліквідації аварій, катастроф та їх наслідків, утримання у справному стані спеціальної автомобільної техніки, обладнання, спорядження, засобів зв’язку, сигналізації, радіаційної та хімічної розвідки і дозиметричного контролю.
  3. У разі виявлення пошкоджень вживає невідкладних заходів для їх усунення.
  4. Забезпечує взаємодію з підрозділами і службами МВС України під час проведення рятувальних робіт.
  5. Керує особовим складом чергової зміни під час організації та проведення аварійно-рятувальних робіт.
  6. Контролює виконання добового розпорядку чергової зміни, дотримання правил носіння встановленої форми одягу.
  7. Вносить керівництву пропозиції щодо заохочення та накладання на особовий склад стягнень.
  8. Забезпечує виконання планів робіт чергової зміни, аналізує та підсумовує результати роботи, вживає заходів для усунення недоліків.
  9. Контролює проведення технічного обслуговування обладнання та іншої техніки загону.
  10. Забезпечує безпеку особового складу та збереження спеціального обладнання та техніки.
  11. Контролює виконання особовим складом чергової зміни правил техніки безпеки та особистої гігієни.
  12. _________________________________________________________________.
  13. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Черговий має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Черговий несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору