UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Будівництво, архітектура
 4. Посадова інструкція інженера-кошторисника (укр.)

Посадова інструкція інженера-кошторисника (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА-КОШТОРИСНИКА


I. Загальні положення
 1. Інженер-кошторисник I категорії проектно-кошторисного відділу відноситься до категорії фахівців, прийом на роботу і звільнення яких проводиться наказом генерального директора.
 2. На посаду інженера-кошторисника I категорії призначається особа, яка має вищу технічну освіту і стаж роботи на посаді інженера-кошторисника II категорії не менше 3 років.
 3. Інженер-кошторисник I категорії підпорядковується начальнику ПКВ і через нього вирішує технічні питання з керівництвом підрозділів і підприємства.
 4. У своїй діяльності інженер-кошторисник керується:
  - положенням про ПКВ;
  - даною інструкцією;
  - будівельними нормами і правилами;
  - правилами організації ремонту енергетичного обладнання розподмереж, підстанцій, будівель і споруд;
  - правилами влаштування ел. установок;
  - правилами технічної експлуатації розподмереж та підстанцій;
  - правилами охорони електромереж;
  - типовими інструкціями з експлуатації ЛЕП, ПС та ТП;
  - інструкціями з протипожежної безпеки на енергетичних підприємствах;
  - правилами організації роботи з персоналом;
  - директивними матеріалами з питань виконуваної роботи;
  - регламентом роботи персоналу підприємства;
  - розпорядженнями, наказами, положеннями та інструкціями, що діють на підприємстві;
  - діючим законодавством, в обсязі необхідному для здійснення своїх функціональних обов'язків;
  - Статутом підприємства;
  - правилами внутрішнього трудового розпорядку;
  - планами робіт.
 5. Повинен знати:
  - директивні та розпорядчі документи, методичні та нормативні матеріали з питань виконуваної роботи;
  - основи трудового законодавства;
  - правила і норми охорони праці, ТБ та ПБ.
 6. На період відсутності працівника, заміщення та виконання обов'язків покладається на співробітника наказом по підприємству, з урахуванням кваліфікації, за пропозицією начальника відділу.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Складає кошторисну документацію для оформлення договорів підряду на електромонтажні, загальнобудівельні та ремонтно-експлуатаційні роботи.
 2. Складає і контролює підписання актів виконаних робіт і довідок про вартість виконаних робіт за договорами підряду на електромонтажні і загальнобудівельні роботи.
 3. Складає та контролює виконання договорів підряду на електромонтажні, загальнобудівельні та ремонтно-експлуатаційні роботи.
 4. Складає звітну документацію з питань електромонтажних, загальнобудівельних робіт і ремонтно-експлуатаційного обслуговування основних фондів підприємства.
 5. Складає і переглядає норми витрат матеріалів на електромонтажні, загальнобудівельні та ремонтно-експлуатаційні роботи.
 6. Складає звіти за формами статзвітності в розрізі сфери діяльності служби.
 7. Оформлює кошторисну документацію з прийому на баланс товариства обладнання електричних мереж.
 8. Проводить аналіз основних показників роботи товариства в обсязі діяльності відділу.
 9. Консультує з питань, що входять до його компетенції.
 10. Забезпечує відповідність кошторисної документації, що розробляється, нормативним документам.
 11. Веде проектно-кошторисний архів.
 12. Інженер-кошторисник I категорії ПКВ зобов'язаний:
  - сумлінно виконувати свої трудові обов'язки, покладені на нього трудовим договором;
  - дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
  - виконувати встановлені норми праці;
  - дотримуватися вимог з охорони праці, ТБ, ПБ та забезпечення безпеки праці;
  - дбайливо ставитися до майна підприємства та інших працівників;
  - негайно повідомляти безпосередньому керівнику про виникнення ситуації, що представляє загрозу життю та здоров'ю людей, збереження майна підприємства.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер-кошторисник має право:
 1. Через начальника ПКВ вимагати від керівників підрозділів, служб своєчасного виконання затверджених планів завдань і розпоряджень керівництва, надання звітної та технічної документації.
 2. Вимагати від керівництва надання необхідної технічної документації.
 3. Давати пропозиції начальнику ПКВ про структуру та організацію служби.
 4. Через начальника ПКВ давати пропозиції керівництву підприємства про накладення стягнень на персонал за порушення виробничої та трудової дисципліни.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер-кошторисник несе відповідальність за:
 1. Виконання завдань, функцій і всіх вимог, передбачених цією інструкцією.
 2. Правильність і достовірність ведення технічної документації.
 3. Дотримання термінів погоджень документації.
 4. Виконання вимог ПТБ, ПТЕ, СНиП, посадових і виробничих інструкцій, регламенту роботи персоналу підприємства.
 5. Збиток, заподіяний підприємству некваліфікованими діями.
 6. Виконання норм чинного законодавства.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


УЗГОДЖЕНО

Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору