Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Виробництво
  4. Посадова інструкція електрика (укр.)

  Посадова інструкція електрика (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 201_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЕЛЕКТРИКА


  I. Загальні положення
  1. Електрик відноситься до категорії робітників.
  2. Призначення на посаду електрика та звільнення з неї здійснюється наказом керівника установи (організації, підприємства), за поданням головного інженера.
  3. Електрик підпорядковується безпосередньо _________________________.
  4. Електрик повинен мати групу безпеки не нижче 4, до 1000 В.
  5. На посаду електрика призначається особа, яка має початкову професійну або середню-спеціальну освіту за даною спеціальністю, зі стажем роботи не менше 5 років.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Забезпечує підтримку справного стану, безаварійну і надійну роботу обслуговуваних пристроїв та електроустаткування.
  2. Здійснює монтаж нових електричних мереж.
  3. Проводить планово-попереджувальний ремонт (ППР) електричної частини устаткування згідно графіка ППР.
  4. Виявляє причини зносу, вживає заходів щодо їх попередження та усунення.
  5. Забезпечує правильну експлуатацію, своєчасний якісний ремонт відповідно до інструкцій з технічного обслуговування, діючих технічних умов і норм та обслуговування трансформатора ТП-2 і електричних мереж підприємства.
  6. Ліквідує несправності в роботі пристроїв, їх ремонт, монтаж та регулювання.
  7. Дотримується правил внутрішнього розпорядку цеху та режиму роботи.
  8. Дотримується правил охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки згідно діючих інструкцій.
  9. _________________________________________________________________.
  10. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Електрик має право:
  1. Вносити на розгляд головного інженера та керівників структурних підрозділів пропозиції щодо поліпшення електричного обслуговування підприємства та його підрозділів, щодо поліпшення технологічних процесів, удосконалення оснащення, обладнання, підвищенню естетики праці.
  2. Вимагати забезпечення нормальних умов праці.
  3. Отримувати від енергетика інформацію та інструктаж в частині появи нових видів робіт на ділянці.
  4. Вимагати від адміністрації забезпечення правил охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки.
  5. Вимагати забезпечення спецодягом згідно діючих норм.
  6. Вносити свої пропозиції щодо поліпшення технологічних процесів, удосконалення оснащення, обладнання, підвищення естетики праці.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Електрик несе відповідальність за:
  1. Правильну експлуатацію обладнання в частині електробезпеки.
  2. Своєчасне та якісне виконання планово-попереджувального ремонту, за простій обладнання, що стався з його вини.
  3. Дотримання правил охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки.
  4. Чистоту та порядок на робочому місці.
  5. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України.
  6. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  7. Заподіяння матеріального збитку, в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.
  8. _________________________________________________________________.
  9. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.

  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  Інші документи

  ↑ Вгору