Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Медицина, фармацевтика
  4. Посадова інструкція молодшої медичної сестри буфетниці (укр.)

  Посадова інструкція молодшої медичної сестри буфетниці (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 201_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МОЛОДШОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ БУФЕТНИЦІ


  I. Загальні положення
  1. Молодша медична сестра буфетниця належить до професійної групи "Робітники".
  2. Призначення на посаду молодшої медичної сестри буфетниці та звільнення з неї здійснюється наказом головного лікаря за поданням зав.відділенням із дотриманням вимог кодексу законів про працю України.
  3. Молодша медична сестра буфетниця підпорядковується безпосередньо зав.відділенням, старшій медсестрі, пал.медсестрі, сестрі господині.
  4. Молодша медична сестра буфетниця повинна знати:
   - Права, обов’язки та відповідальність молодшої медичної сестри;
   - Правила санітарії та гігієни;
   - Призначення мийних засобів і правила їх використання;
   - Правила охорони праці.
  5. На посаду молодшої медичної сестри буфетниці призначається особа, яка має повну або базову загальну середню освіту та підготовку на робочому місці, без вимог до стажу роботи.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Подає їжу хворим у гарячому вигляді.
  2. Одержує продукти з харчоблоку згідно меню розкладки.
  3. Видає їжу хворим згідно нормативів і при наявності контрольної порції.
  4. Забезпечує правильне отримання і правильне зберігання продуктів до видачі хворим.
  5. Забезпечує хворих чистим посудом, а після його використання обробляє його і миє згідно інструкції по обробці і миттю.
  6. Після обеззараження і миття посуду, зберігає його в належному місці.
  7. Годуючи хворих, дотримується певних естетичних норм.
  8. Для роздачі їжі повинен бути халат з маркуванням «для роздачі їжі».
  9. Молодша медична сестра буфетниця слідкує за чистотою холодильника, тумбочок, проводить їх миття і дезинфекцію.
  10. Бере участь у навчанні, що проводить старша медсестра.
  11. _________________________________________________________________.
  12. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Молодша медсестра буфетниця має право:
  1. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання її обов’язків.
  2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
  3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявленні в процесі її діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні нею посадових обов’язків.
  5. _________________________________________________________________.
  6. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Молодша медична сестра буфетниця несе відповідальність за:
  1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
  2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору