Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Транспорт, автосервіс
 4. Посадова інструкція слюсаря з ремонту автомобілів (укр.)

Посадова інструкція слюсаря з ремонту автомобілів (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СЛЮСАРЯ З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ


I. Загальні положення
 1. Слюсар з ремонту автомобілів відноситься до категорії робочих широкого профілю, який перевіряє технічний стан автомобілів за допомогою діагностичного обладнання і приладів, виконує операції з технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів.
 2. Слюсар з ремонту автомобілів підпорядковується і отримує накази, робочі розпорядження безпосередньо від керівника технічного центру, і знаходиться в оперативному підпорядкуванні у майстра зміни (ділянки) технічного центру.
 3. Призначення на посаду та звільнення з неї здійснюється наказом Генерального директора підприємства за поданням керівника техцентру.
 4. Слюсар з ремонту автомобілів повинен знати:
  - Правила розбирання, дефектації та ремонту деталей, вузлів, агрегатів і приладів, правила техніки безпеки;
  - Влаштування і принципи роботи ремонтованого обладнання, способи відновлення зношених деталей;
  - Технічні умови на випробування, регулювання і приймання вузлів, механізмів і обладнання після ремонту;
  - Допуски, посадки і класи точності;
  - Будову та способи застосування спеціальних пристосувань і контрольно-вимірювальних інструментів;
  - Прийоми долікарської допомоги;
  - Розташування і правила користування засобами пожежогасіння.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Проводить діагностику і профілактичний огляд автотранспортних засобів, виявляючи дефекти.
 2. Вибраковує деталі після розбирання та мийки, проводить при необхідності слюсарну обробку деталей, статичне балансування деталей і вузлів.
 3. Виконує роботи з розбирання, ремонту і складання вузлів і механізмів автотранспортних засобів відповідно до ТУ заводу-виготовлювача та іншими керівними матеріалами з організації робіт.
 4. Виконує роботи з установлення, регулювання та заміни запасних частин, агрегатів та обладнання згідно оформленого замовлення-наряду.
 5. Усуває виявлені в ході діагностики дефекти та несправності за погодженням з майстром ділянки (зміни).
 6. Забезпечує якість ведення робіт, вносить необхідні корективи у способи і методи налагодження.
 7. Утримує в чистоті робоче місце та обладнання, працює з використанням спецодягу і необхідних засобів захисту, пристроїв та огороджень.
 8. Бере участь у роботах із впровадження прогресивних методів ремонту і відновлення устаткування, заходів щодо збільшення термінів служби устаткування, скорочення простоїв, попередження аварій та виробничого травматизму.
 9. Знає і дотримується при роботі інструкції з техніки безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії.
 10. Доповідає майстру зміни (ділянки) та керівнику техцентру: - про виявлені несправності обладнання, приладів; - про кожний випадок травми, отриманим особисто або іншими працюючими, - про осіб, що допускають порушення інструкцій з техніки безпеки, пожежної безпеки.
 11. Бере участь в наданні допомоги постраждалим, у ліквідації аварії.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


III. Права

Слюсар з ремонту автомобілів має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
 6. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 7. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 8. Підвищувати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Слюсар з ремонту автомобілів несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Якщо вам потрібен персонал розміщуйте безкоштовно вакансію на сайті!

Додати вакансію

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

Інші документи

↑ Вгору