Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Транспорт, автосервіс
  4. Посадова інструкція слюсаря з ремонту автомобілів (укр.)

  Посадова інструкція слюсаря з ремонту автомобілів (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 201_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СЛЮСАРЯ З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ


  I. Загальні положення
  1. Слюсар з ремонту автомобілів відноситься до категорії робочих широкого профілю, який перевіряє технічний стан автомобілів за допомогою діагностичного обладнання і приладів, виконує операції з технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів.
  2. Слюсар з ремонту автомобілів підпорядковується і отримує накази, робочі розпорядження безпосередньо від керівника технічного центру, і знаходиться в оперативному підпорядкуванні у майстра зміни (ділянки) технічного центру.
  3. Призначення на посаду та звільнення з неї здійснюється наказом Генерального директора підприємства за поданням керівника техцентру.
  4. Слюсар з ремонту автомобілів повинен знати:
   - Правила розбирання, дефектації та ремонту деталей, вузлів, агрегатів і приладів, правила техніки безпеки;
   - Влаштування і принципи роботи ремонтованого обладнання, способи відновлення зношених деталей;
   - Технічні умови на випробування, регулювання і приймання вузлів, механізмів і обладнання після ремонту;
   - Допуски, посадки і класи точності;
   - Будову та способи застосування спеціальних пристосувань і контрольно-вимірювальних інструментів;
   - Прийоми долікарської допомоги;
   - Розташування і правила користування засобами пожежогасіння.
  5. _________________________________________________________________.
  6. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Проводить діагностику і профілактичний огляд автотранспортних засобів, виявляючи дефекти.
  2. Вибраковує деталі після розбирання та мийки, проводить при необхідності слюсарну обробку деталей, статичне балансування деталей і вузлів.
  3. Виконує роботи з розбирання, ремонту і складання вузлів і механізмів автотранспортних засобів відповідно до ТУ заводу-виготовлювача та іншими керівними матеріалами з організації робіт.
  4. Виконує роботи з установлення, регулювання та заміни запасних частин, агрегатів та обладнання згідно оформленого замовлення-наряду.
  5. Усуває виявлені в ході діагностики дефекти та несправності за погодженням з майстром ділянки (зміни).
  6. Забезпечує якість ведення робіт, вносить необхідні корективи у способи і методи налагодження.
  7. Утримує в чистоті робоче місце та обладнання, працює з використанням спецодягу і необхідних засобів захисту, пристроїв та огороджень.
  8. Бере участь у роботах із впровадження прогресивних методів ремонту і відновлення устаткування, заходів щодо збільшення термінів служби устаткування, скорочення простоїв, попередження аварій та виробничого травматизму.
  9. Знає і дотримується при роботі інструкції з техніки безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії.
  10. Доповідає майстру зміни (ділянки) та керівнику техцентру: - про виявлені несправності обладнання, приладів; - про кожний випадок травми, отриманим особисто або іншими працюючими, - про осіб, що допускають порушення інструкцій з техніки безпеки, пожежної безпеки.
  11. Бере участь в наданні допомоги постраждалим, у ліквідації аварії.
  12. _________________________________________________________________.
  13. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Слюсар з ремонту автомобілів має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
  2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  5. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
  6. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
  7. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
  8. Підвищувати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.
  9. _________________________________________________________________.
  10. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Слюсар з ремонту автомобілів несе відповідальність за:
  1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
  2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.

  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  Інші документи

  ↑ Вгору