Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Банківська справа, ломбарди
  4. Посадова інструкція менеджера з надання кредитів (укр.)

  Посадова інструкція менеджера з надання кредитів (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 201_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕНЕДЖЕРА З НАДАННЯ КРЕДИТІВ


  I. Загальні положення
  1. Менеджер з видачі кредитів призначається / звільняється з посади Головою Правління за поданням Керуючого відділенням, за погодженням із Заступником Голови Правління.
  2. Менеджер з надання кредитів безпосередньо підпорядковується Керуючому відділенням Банку, а з оперативних питань виробничої діяльності - старшому менеджеру.
  3. На період відсутності менеджера з кредитів його обов'язки виконує кредитний експерт відділу.
  4. Менеджер з кредитів повинен мати вищу економічну освіту, стаж роботи в Банку не менше 6 місяців, навички керівної роботи.
  5. У своїй роботі менеджер з видачі кредитів керується:
   - внутрішнім трудовим розпорядком Банку;
   - внутрішніми наказами Банку;
   - інструкціями Національного Банку;
   - законами України;
   - даною посадовою інструкцією.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Залучення клієнтів на обслуговування.
  2. Просування та консультація клієнтів по всіх банківських продуктах.
  3. Здійснює організацію і проведення операцій з кредитування:
   - Консультує потенційних позичальників;
   - Проводить співбесіду з потенційними позичальниками;
   - Надає позичальнику допомогу у заповненні заяви на надання кредиту та здійснює його перевірку;
   - Формує кредитну справу;
   - Здійснює збір та обробку документів, необхідних для формування кредитної справи;
   - Видає кредит.
  4. Моніторинг та контроль поточних кредитів.
  5. _________________________________________________________________.
  6. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Менеджер з видачі кредитів має право:
  1. Давати своїм підлеглим доручення, завдання по колу питань, що входять в його функціональні обов'язки.
  2. Контролювати своєчасне виконання окремих доручень підлеглими йому співробітниками.
  3. Запитувати і отримувати необхідні матеріали і документи, що стосуються питань його діяльності та діяльності підпорядкованих йому співробітників.
  4. Взаємодіяти з іншими службами підприємства з виробничих та інших питань, що входять в його функціональні обов'язки.
  5. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності Підрозділу.
  6. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з передбаченими цією інструкцією обов'язками.
  7. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо заохочення працівників, накладення стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.
  8. Доповідати керівнику про всі виявлені порушення і недоліки у зв'язку з виконуваною роботою.
  9. _________________________________________________________________.
  10. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Менеджер з видачі кредитів несе відповідальність за:
  1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією - в межах, визначених чинним законодавством України.
  2. Порушення правил і положень, що регламентують діяльність підприємства.
  3. Правопорушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  4. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством України.
  5. Дотримання діючих інструкцій, наказів і розпоряджень по збереженню комерційної таємниці та конфіденційної інформації.
  6. Виконання правил внутрішнього розпорядку, правил ТБ та протипожежної безпеки.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.

  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  Інші документи

  ↑ Вгору