Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Виробництво
  4. Посадова інструкція слюсаря механоскладальних робіт (укр.)

  Посадова інструкція слюсаря механоскладальних робіт (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 201_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СЛЮСАРЯ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ


  I. Загальні положення
  1. Слюсар механоскладальних робіт відноситься до категорії робітників.
  2. Слюсар механоскладальних робіт призначається на посаду і звільняється з посади керівником відділу за погодженням з керівником підрозділу.
  3. Повинен знати:
   - конструкцію, кінематичну схему і принцип дії вузлів механізмів, верстатів;
   - технічні умови на встановлення, регулювання і приймання вузлів, машин;
   - будову, призначення і правила застосування робочих, контрольно-вимірювальних інструментів, приладів та пристроїв;
   - систему допусків і посадок;
   - квалітети і параметри шорсткості;
   - принципи взаємозамінності деталей і вузлів;
   - способи розмітки складних деталей та вузлів;
   - спосіб термообробки і доведення складного слюсарного інструменту;
   - способи запобігання та усунення деформації металів та внутрішніх напруг при термічній обробці та зварюванні;
   - основи механіки і технології металів в межах роботи.
  4. Вказівки лікаря-лаборанта є обов’язковими для середнього та молодшого персоналу.
  5. На період відсутності слюсаря механоскладальних робіт його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Здійснює слюсарну обробку і пригін великих деталей і складних вузлів по 7-10 квалітетам.
  2. Складає, регулює та випробовує складні вузли агрегатів, машин і верстатів.
  3. Притирає та шабрує сполучені поверхні складних деталей та вузлів.
  4. Оброблює внутрішні пази, шліцьові з'єднанння - евольвентні і прості.
  5. Здійснює підгонку натягів і зазорів, центрування монтованих деталей, вузлів і агрегатів.
  6. Монтує трубопроводи, що працюють під тиском повітря і агресивних спецпродуктів.
  7. Здійснює статичне і динамічне балансування вузлів машин і деталей складної конфігурації на спеціальних балансувальних верстатах.
  8. Усуває дефекти, виявлені при складанні і випробуванні вузлів, агрегатів, машин.
  9. Запресовує деталі на гідравлічних і гвинтових механічних пресах.
  10. Бере участь в монтажі та демонтажі випробувальних стендів, в збірці, регулюванні і випробуванні складних експериментальних і унікальних машин під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.
  11. _________________________________________________________________.
  12. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Слюсар механоскладальних робіт має право:
  1. Давати підлеглим йому співробітникам доручення і завдання з кола питань, що входять до його компетенції.
  2. Контролювати виконання виробничих завдань, своєчасне виконання окремих доручень підлеглими йому співробітниками.
  3. Запитувати і отримувати необхідні матеріали і документи, пов'язані з питань своєї діяльності та діяльності підпорядкованих йому співробітників.
  4. Взаємодіяти з іншими службами підприємства з виробничих та інших питань, що входять в його функціональні обов'язки.
  5. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно діяльності Підрозділу.
  6. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з передбаченими цією інструкцією обов'язками.
  7. Доповідати керівнику про всі виявлені порушення і недоліки, пов'язані з виконуваною роботою.
  8. _________________________________________________________________.
  9. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Слюсар механоскладальних робіт несе відповідальність за:
  1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
  2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.

  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  Інші документи

  ↑ Вгору