Ваш аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
 1. Работа в Украине
 2. Должностные инструкции
 3. Производство
 4. Должностная инструкция слесаря механосборочных работ (укр.)

Должностная инструкция слесаря механосборочных работ (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СЛЮСАРЯ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ


I. Загальні положення
 1. Слюсар механоскладальних робіт відноситься до категорії робітників.
 2. Слюсар механоскладальних робіт призначається на посаду і звільняється з посади керівником відділу за погодженням з керівником підрозділу.
 3. Повинен знати:
  - конструкцію, кінематичну схему і принцип дії вузлів механізмів, верстатів;
  - технічні умови на встановлення, регулювання і приймання вузлів, машин;
  - будову, призначення і правила застосування робочих, контрольно-вимірювальних інструментів, приладів та пристроїв;
  - систему допусків і посадок;
  - квалітети і параметри шорсткості;
  - принципи взаємозамінності деталей і вузлів;
  - способи розмітки складних деталей та вузлів;
  - спосіб термообробки і доведення складного слюсарного інструменту;
  - способи запобігання та усунення деформації металів та внутрішніх напруг при термічній обробці та зварюванні;
  - основи механіки і технології металів в межах роботи.
 4. Вказівки лікаря-лаборанта є обов’язковими для середнього та молодшого персоналу.
 5. На період відсутності слюсаря механоскладальних робіт його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює слюсарну обробку і пригін великих деталей і складних вузлів по 7-10 квалітетам.
 2. Складає, регулює та випробовує складні вузли агрегатів, машин і верстатів.
 3. Притирає та шабрує сполучені поверхні складних деталей та вузлів.
 4. Оброблює внутрішні пази, шліцьові з'єднанння - евольвентні і прості.
 5. Здійснює підгонку натягів і зазорів, центрування монтованих деталей, вузлів і агрегатів.
 6. Монтує трубопроводи, що працюють під тиском повітря і агресивних спецпродуктів.
 7. Здійснює статичне і динамічне балансування вузлів машин і деталей складної конфігурації на спеціальних балансувальних верстатах.
 8. Усуває дефекти, виявлені при складанні і випробуванні вузлів, агрегатів, машин.
 9. Запресовує деталі на гідравлічних і гвинтових механічних пресах.
 10. Бере участь в монтажі та демонтажі випробувальних стендів, в збірці, регулюванні і випробуванні складних експериментальних і унікальних машин під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.
 11. _________________________________________________________________.
 12. _________________________________________________________________.


III. Права

Слюсар механоскладальних робіт має право:
 1. Давати підлеглим йому співробітникам доручення і завдання з кола питань, що входять до його компетенції.
 2. Контролювати виконання виробничих завдань, своєчасне виконання окремих доручень підлеглими йому співробітниками.
 3. Запитувати і отримувати необхідні матеріали і документи, пов'язані з питань своєї діяльності та діяльності підпорядкованих йому співробітників.
 4. Взаємодіяти з іншими службами підприємства з виробничих та інших питань, що входять в його функціональні обов'язки.
 5. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно діяльності Підрозділу.
 6. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з передбаченими цією інструкцією обов'язками.
 7. Доповідати керівнику про всі виявлені порушення і недоліки, пов'язані з виконуваною роботою.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Слюсар механоскладальних робіт несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Ищете работу?

Ищете персонал?

Другие документы

↑ Наверх