Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Дизайн, творчість
 4. Посадова інструкція настроювача музичних інструментів (укр.)

Посадова інструкція настроювача музичних інструментів (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАСТРОЮВАЧА МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ


I. Загальні положення
 1. Настроювач музичних інструментів відноситься до категорії робітників і безпосередньо підпорядковується _________________.
 2. На посаду настроювача музичних інструментів приймається особа, яка має спеціальну професійну освіту, без пред'явлення вимог до стажу роботи.
 3. Настроювач музичних інструментів приймається і звільняється з роботи наказом __________________.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Налагодження та регулювання музичних інструментів і перевірка їх налаштування шляхом програвання і прослуховування окремих музичних виробів.
 2. Виявлення та усунення дефектів, що впливають на точність настройки.
 3. Прибирання робочого місця, пристосувань та інструментів, а також утримання їх у належному стані.
 4. Ведення встановленої технічної документації.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


III. Права

Настроювач музичних інструментів має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Давати вказівки середньому та молодшому персоналові В межах своєї компетенції.
 6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
 7. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 8. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 9. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удоскона-лення у встановленому порядку.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Настроювач музичних інструментів несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

Інші документи

↑ Вгору