UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Дизайн, творчість
 4. Посадова інструкція художника-модельєра (укр.)

Посадова інструкція художника-модельєра (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ХУДОЖНИКА-МОДЕЛЬЄРА


I. Загальні положення
 1. Художник-модельєр відноситься до категорії фахівців, приймається на роботу і звільняється з роботи наказом директора підприємства за поданням _______________________.
 2. На посаду художника-модельєра призначається особа, яка має середню спеціальну освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи.
 3. На посаду художника-модельєра II категорії призначається особа, яка має середню спеціальну освіту і стаж роботи на посаді художника-модельєра не менше 3 років.
 4. На посаду художника-модельєра I категорії призначається особа, яка має середню спеціальну освіту і стаж роботи на посаді художника-модельєра II категорії не менше 3 років.
 5. Художник-модельєр підпорядковується ____________________________.
 6. У своїй діяльності художник-модельєр керується:
  - Нормативними документами з питань виконуваної роботи;
  - Методичними матеріалами, що стосуються відповідних питань;
  - Статутом підприємства;
  - Правилами трудового розпорядку;
  - Наказами та розпорядженнями директора підприємства (безпосереднього керівника);
  - Цією посадовою інструкцією.
 7. Художник-модельєр повинен знати:
  - Нормативні правові акти, інші керівні, методичні та нормативні матеріали вищих органів, що визначають перспективний напрям моди, прийоми моделювання та художнього оформлення зачісок, нігтів;
  - Технологію виготовлення пастижерних виробів;
  - Правила і методи нанесення декоративної косметики і гриму;
  - Технологію роботи з парфумерно-косметичними препаратами та їх властивості;
  - Вживане обладнання, пристосування;
  - Основи пластичної анатомії;
  - Порядок сертифікації перукарських послуг;
  - Основи трудового законодавства України;
  - Правила і норми охорони праці та пожежної безпеки.
 8. На час відсутності художника-модельєра його обов'язки виконує в установленому порядку призначений заступник, який несе повну відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Розробляє ескізи і малюнки нових моделей зачісок, стрижок, пофарбувань, макіяжу і декоративного оформлення нігтів відповідно до перспективних художньо-естетичних вимог та напрямків моди.
 2. Розробляє та впроваджує нові технології роботи з барвниками, лаками, гелями, воском, пінками, спреями та іншими препаратами.
 3. Виконує технічний опис авторських, конкурсних, перспективних моделей зачісок, стрижок, завивок, макіяжу, декоративного оформлення нігтів та інших видів перукарських послуг.
 4. Розробляє конкурсні моделі зачісок, стрижок і інших видів перукарських послуг.
 5. Готує необхідні методичні та ілюстраційні матеріали.
 6. Здійснює контроль за впровадженням нових технологій роботи з препаратами, моделей перукарських послуг.
 7. Готує та подає на засідання художньої ради моделі зачісок.
 8. Виконує роботу з пропаганди моди в зачісці та макіяжі.
 9. Бере участь в організації конкурсів фахової майстерності, в семінарах з обміну та пропаганди передового досвіду.
 10. Готує працівників, які надають перукарські послуги, до участі в професійних конкурсах, показах, фестивалях моди тощо.
 11. Організовує підвищення кваліфікації працівників з перукарського мистецтва.
 12. Бере участь у комісіях з присвоєння тарифікації робочим з перукарського мистецтва.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


III. Права

Художник-модельєр має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналові В межах своєї компетенції.
 6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
 7. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 8. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 9. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удоскона-лення у встановленому порядку.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Художник-модельєр несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору