UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. ЗМІ, TV, Радіо
 4. Посадова інструкція редактора-метеоролога (укр)

Посадова інструкція редактора-метеоролога (укр)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ РЕДАКТОРА-МЕТЕОРОЛОГА


I. Загальні положення
 1. Редактор-метеоролог відноситься до категорії фахівців.
 2. На посаду Редактора-метеоролога призначається особа, що має повну вищу спеціальну освіту без пред’явлення вимог до стажу роботи.
 3. Призначення на посаду Редактора-метеоролога та звільнення з неї здійснюється наказом Директора підприємства з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.
 4. Редактор-метеоролог підпорядковується безпосередньо Директору.
 5. На період відсутності Редактора-метеоролога (відпустка, хвороба тощо) його обов’язки виконує особа, призначена наказом Директора, яка несе відповідальність за належне їх виконання.
 6. В своїй діяльності Редактор-метеоролог керується:
  - Конституцією та законами України;
  - указами та розпорядженнями Президента України;
  - постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України;
  - нормативно-правовими актами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
  - наказами Міністерства праці і соціальної політики України;
  - іншими нормативними документами, локальними правовими актами Товариства, а також цією Посадовою інструкцією, Трудовим договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку тощо.
 7. Редактор-метеоролог повинен знати:
  - Закони України та інші нормативно правові акти, які визначають основні напрямки в розвитку метеорології, Закони "Про інформацію", "Про телекомунікації", "Про телебачення і радіомовлення";
  - загальні правила, інструкції та коди в області метеорології;
  - нормативні, розпорядчі, методичні документи, регламентуючі метеорологічне забезпечення;
  - правила ведення ділового листування;
  - склад інформації, що є державною, службовою, комерційною таємницею, порядок її захисту та використання;
  - правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
  - положення даної Посадової інструкції.
 8. Редактор-метеоролог отримує від вищих органів управління підприємства матеріали нормативно-правового та організаційно-методичного змісту, знайомиться під розпис із відповідними документами.
 9. Вищестоящими органами управління для Редактора-метеоролога є:
  - Виконавчий продюсер;
  - Шеф-редактор;
  - Перший заступник директора;
  - Директор;
  - Загальні Збори Учасників.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Аналізує та вивчає метеорологічну інформацію, отриману з метеорологічних станцій та метеорологічних супутників, щоденно готує синоптичні карти та прогнози погоди.
 2. Обробляє та передає метеорологічну інформацію для України, Європи і світу, формує дані для Інформаційного відділу підприємства.
 3. Прогнозує умови погоди, гідрологічний режим морів, річок та водосховищ, агрометерологічні умови, моделює процеси переносу забруднюючих речовин при екологічних аваріях.
 4. Забезпечує інформацією/прогнозами про різкі зміни погоди, попереджує про небезпечні та стихійні метереологічні явища, їх тривалість та ймовірні наслідки.
 5. Готує прогнози для написання новин/анонсу про погоду в усіх регіонах України та світі в цілому на сьогодні, завтра та довгостроково.
 6. Перевіряє підготовлені титрувальною машиною ефірні дані з власними погодними даними. Контролює оперативність, достовірність метеорологічної інформації, яка готується до ефіру.
 7. Проводить якісну оцінку наданих прогнозів в цілому.
 8. Прогнозує та передбачає погоду перед початком кожної пори року (яким буде літо, осінь, зима, весна).
 9. Характеризує стан та температуру води в Україні на акваторіях Азовсько-Чорноморського басейну та світу.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


III. Права

Редактор-метеоролог має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Запитувати особисто чи за дорученням безпосереднього керівника у працівників підприємства інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.
 6. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 7. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Редактор-метеоролог несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору