UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Керівництво
 4. Посадова інструкція начальника автотранспортного цеху (укр.)

Посадова інструкція начальника автотранспортного цеху (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА АВТОТРАНСПОРТНОГО ЦЕХУ


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника автотранспортного цеху.
 2. Начальник автотранспортного цеху призначається на посаду і звільняється з посади в установленому діючим трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства з дотримання вимог Кодексу законів про працю.
 3. Начальник цеху очолює роботу транспортного цеху.
 4. На посаду Начальника автотранспортного цеху призначається особа, яка має:
  - повну або базову вищу освіту відповідного напрямку підготовки (Спеціаліст або бакалавр);
  - стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста не менше 3 років, для бакалавра – не менше 5 років.
 5. Начальник автотранспортного цеху повинен знати:
  - Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи, що стосуються транспортного цеху;
  - Статут підприємства;
  - Устрій, призначення, конструктивні особливості, техніко-експлуатаційні дані рухомого складу;
  - Правила технічної експлуатації рухомого складу автотранспортних засобів;
  - Технологію і організацію технічного обслуговування і ремонту автотранспорту;
  - Технологію і організацію технічного обслуговування і ремонту залізо дорожнього транспорту;
  - Правила перевезення вантажів;
  - Технічні умови навантаження і перевезення вантажів;
  - Правила оформлення ( у т.ч. митного) вантажів;
  - Норми простою транспортних засобів, вагонів і контейнерів під вантажними;
  - Правила охорони праці і виробничої санітарії при вантажно-розвантажувальних роботах;
  - Стандарти на умови транспортування і пакування вантажів;
  - Правила дорожнього руху;
  - Основи організації праці;
  - Законодавство про працю;
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку;
  - Правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту;
  - Порядок ведення обліку і звітності по рухомого складу і експлуатаційним матеріалам;
  - Основи економіки, прогресивної організації виробництва і праці;
  - Правила прийому і здачі автотранспорту після ремонту;
  - Організацію ремонтної служби на підприємстві;
  - Основи екологічного законодавства;
  - Систему Управління безпекою руху на автомобільному транспорті;
  - Передовий вітчизняний та зарубіжний досвід;
  - Правила і норми охорони праці, охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки

Начальник автотранспортного цеху виконує такі завдання і обов'язки
 1. Забезпечує безперебійну і технічно правильну експлуатацію і надійну роботу автотранспорту та тепловоза, підвищення їх змінності, утримання у працездатному стані колійного господарства. Начальник автотранспортного цеху є відповідальним за безпечну експлуатацію автотранспорту, бульдозера та тепловоза.
 2. Розробляє посадові інструкції та інструкції з охорони праці для підлеглих працівників.
 3. Веде другу ступінь оперативного контролю з охорони праці.
 4. Розробляє плани - графіки оглядів, іспитів і профілактичних ремонтів автотранспорту відповідно до положень єдиної системи планово-попереджувального ремонту, контролює їх виконання та особисто приймає виконані роботи, забезпечує технічну підготовку виробництва, проводить технічний огляд автотранспорту при виході на лінію.
 5. Погоджує плани (графіки) з підрядними організаціями, що задіяні для проведення ремонтних робіт, вчасно забезпечує їх необхідною технічною документацією, бере участь у складанні документації на капітальний ремонт.
 6. Організує роботу з обліку наявності і руху, складання й оформлення технічної і звітної документації, виконання вимог нормативних документів.
 7. Керує розробкою нормативних матеріалів по ремонту техніки, складанням кошторисів на проведення ремонтів, оформленням заявок на придбання матеріалів і запасних частин, необхідних при експлуатації транспортної техніки. Бере участь в організації обліку та зберігання запчастин.
 8. Організує міжремонтне обслуговування, Складає матеріальні звіти, є матеріально відповідальною особою.
 9. Бере участь у підготовці пропозицій по атестації, раціоналізації, обліку і плануванню робочих місць, по модернізації устаткування, упровадженню засобів комплексної механізації й автоматизації технологічних процесів, охорони навколишнього середовища, у розробці планів підвищення ефективності виробництва.
 10. Бере участь у проведенні інвентаризації виробничих основних засобів, визначає застаріле обладнання, об'єкти, що вимагають капітального ремонту, встановлює черговість виконання ремонтних робіт, підготовлює акти на списання обладнання та механізмів.
 11. Вивчає умови роботи транспорту, окремих вузлів і деталей, розробляє і здійснює заходи щодо попередження позапланових ремонтів, продовження термінів служби вузлів і деталей автотранспорту, підвищенню надійності його в експлуатації, організує на підприємстві спеціалізований ремонт вузлів і змінного обладнання.
 12. Вивчає причини підвищеного зносу вузлів та деталей, розслідує аварії, розробляє і впроваджує заходи щодо їх ліквідації і попередження.
 13. Впроваджує заходи по виявленню не використовуваного устаткування і його реалізації, поліпшенню експлуатації діючого устаткування, організації ремонтних робіт на основі механізації праці і впровадження прогресивної технології, удосконалюванню організації праці працівників ремонтної служби.
 14. Забезпечує створення безпечних і здорових умов праці в автомобільній колоні підприємства при експлуатації та проведенні ремонтних робіт, для чого організовує:
  - утримання в належному стані і безпечну експлуатацію автомобільного транспорту, а також інших самохідних машин і механізмів, що експлуатуються на підприємстві;
  - проведення передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспорту;
  - розробку і впровадження заходів по попередженню ДТП, використовуючи з цією метою інформаційний матеріал з аналізом дорожньо-транспортних пригод.
 15. Забезпечує:
  - безпечну експлуатацію обладнання, дотримання нормальних санітарно-гігієнічних умов праці;
  - ліквідацію виявлених порушень з охорони праці;
  - безпечне ведення виробничих процесів, використання засобів індивідуального і колективного захисту та їх справний стан;
  - дотримання працівниками інструкцій з охорони праці;
  - оформлення наряду – допуску на проведення робіт краном поблизу ЛЕП.
 16. Проводить пропаганду безпечних прийомів праці.
 17. Контролює виконання заходів з охорони праці в автогосподарстві.
 18. Проводить інструктажі з охорони праці. Забезпечує робочі місця інструкціями, які регламентують правила та прийоми безпечної праці, плакатами і попереджувальними надписами, службовою документацією. Перевіряє їх стан, виконує заміну і корегування.
 19. Розробляє інструкції з охорони праці за професіями і видами робіт та забезпечує ними працівників цеху.
 20. Розробляє програми інструктажів і стажування працівників та передає на затвердження керівником підприємства. Розробляє питання для перевірки знань працівників.
 21. Організовує розробку і затверджує графік перевірки знань працівників цеху. Бере участь у розробці і впровадженні заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці при експлуатації і ремонті транспортної техніки. Проводить 2-й етап оперативного контролю за станом охорони праці.
 22. Відповідає за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами і машинами, змінними вантажозахоплювальними пристроями, тарою.
 23. Здійснює керівництво роботами по забезпеченню безпеки дорожнього руху, направляє діяльність працівників підрозділів на реалізацію заходів щодо попередження дорожньо-транспортних пригод.
 24. Організовує і здійснює контроль за дотриманням посадовими особами та працівниками підпорядкованих підрозділів законодавства про працю, стандартів, правил і норм безпеки, розпоряджень та приписів органів державного нагляду.
 25. Забезпечує в підпорядкованих йому підрозділах відповідність технології виробництва, устаткування, транспортних засобів, виробничих і побутових будівель і приміщень стандартам, правилам і нормам безпеки, колійного господарства.
 26. Організовує розробку відповідних розділів комплексних заходів покращення й оздоровлення умов праці на підприємстві та здійснює контроль за їхнім виконанням.
 27. Вживає заходи по забезпеченню виробничих об'єктів технічними засобами діагностики, технічного обслуговування, ремонту та експлуатації транспортних засобів, які підвищують безпеку і покращують умови праці.
 28. Приймає участь у роботі постійно діючої комісії з оперативного контролю за станом охорони праці (ПДК) та комісії по перевірці знань з питань охорони праці підприємства.
 29. Приймає участь у розслідуванні нещасних випадків, аварій, профзахворювань, що сталися на транспорті з працівниками підприємства та інших дорожньо-транспортних пригод. Здійснює аналіз дорожньо-транспортних пригод, розробляє заходи по попередженню та здійснює контроль за їх виконанням.
 30. Організовує і здійснює контроль за дотриманням посадовими особами та працівниками підпорядкованих підрозділів законодавства про працю, стандартів, правил і норм безпеки, розпоряджень та приписів органів державного нагляду.
 31. Приймає участь у розслідуванні нещасних випадків, аварій і профзахворювань, в розробці заходів по попередженню, здійснює контроль за їх виконанням.
 32. Керує працівниками , що здійснюють ремонтне обслуговування устаткування підприємства, проводить технічні заняття, навчає безпечним методам праці та пожежної безпеки, організує роботу з підвищення кваліфікації підлеглих.
 33. Веде табель обліку робочого часу підлеглих працівників.
 34. _________________________________________________________________.
 35. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник автотранспортного цеху має право:
 1. Давати підлеглим йому співробітникам і службам доручення, завдання по колу питань, що входять у його функціональні обов'язки.
 2. Контролювати виконання виробничих завдань, своєчасне виконання окремих доручень підлеглими йому службами і підрозділами.
 3. Запитувати й одержувати необхідні матеріали і документи, що відносяться до питань діяльності начальника цеха з підлеглих йому служб і підрозділів.
 4. Взаємодіяти з іншими підприємствами, організаціями й установами з виробничих і інших питань, що відноситься до компетенції інженеру по транспорту.
 5. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.
 6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.
 7. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник автотранспортного цеху несе відповідальність за:
 1. Результати й ефективність виробничої діяльності транспорту, віднесеної до його функціональних обов'язків, зазначених у розділі 3 даної Інструкції.
 2. Недостовірну інформацію про стан виконання планів робіт підлеглих служб і підрозділів, повноту та достовірність звітів, документів з обліку матеріалів та робочого часу.
 3. Невиконання наказів, розпоряджень і доручень керівництва підприємства.
 4. Неприйняття заходів для припинення виявлених порушень правил охорони праці, протипожежних і інших правил, що створюють погрозу діяльності підприємства, його працівникам.
 5. Незабезпечення дотримання трудової і виконавської дисципліни працівниками підлеглих служб і працівниками, що знаходяться в підпорядкуванні начальника цеха.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


УЗГОДЖЕНО

Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору