UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Медицина, фармацевтика
 4. Посадова інструкція молодшої медичної сестри коридорної (укр.)

Посадова інструкція молодшої медичної сестри коридорної (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МОЛОДШОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ КОРИДОРНОЇ


I. Загальні положення
 1. Молодша медична сестра коридорна належить до професійної групи «Робітники».
 2. Призначення на посаду молодшої медичної сестри коридорної та звільнення з неї здійснюється наказом головного лікаря за поданням завідуючого відділенням із дотриманням вимог кодексу законів про працю України.
 3. Молодша медична сестра коридорна підпорядковується безпосередньо завідуючому відділенням, черговому лікарю, старшій медсестрі, палатній медсестрі, сестрі-господині.
 4. Молодша медична сестра коридорна в своїй роботі керується даною інструкцією, наказами, медичними вказівками органів охорони здоров’я та розпорядженнями і вказівками відповідних посадових осіб.
 5. Молодша медична сестра коридорна повинна знати:
  - Права, обов’язки та відповідальність молодшої медичної сестри коридорної.
  - Правила санітарії та гігієни.
  - Призначення мийних засобів і правила їх використання.
  - Правила охорони праці та техніки безпеки.
 6. На посаду молодшої медичної сестри коридорної призначається особа, яка має повну або базову загальну середню освіту та пройшла підготовку на робочому місці. Без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює поточне та генеральне прибирання приміщень відповідно до санітарного режиму відділення. Самостійно готує і використовує деззасоби.
 2. Супроводжує хворих у лікувально-діагностичні кабінети.
 3. Виконує функції кур’єра.
 4. Допомагає старшій медичній сестрі.
 5. Отримує у сестри-господині і забезпечує зберігання й використання за призначенням білизну, мийні засоби і господарський реманент.
 6. Повідомляє сестру-господиню про несправності в системі опалення, водопостачання, каналізації та в електроприладах.
 7. Дотримується правил особистої гігієни, а також санітарно-гігієнічного режиму у відділенні.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


III. Права

Молодша медична сестра коридорна має право:
 1. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання її обов’язків.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявленні в процесі її діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні нею посадових обов’язків.
 5. Відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася аварійна ситуація небезпечна для її життя чи здоров’я, або оточуючих її людей.
 6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
 7. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Молодша медична сестра коридорна несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору