UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Сільське господарство, агробізнес
 4. Посадова інструкція вальщика лісу (укр.)

Посадова інструкція вальщика лісу (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВАЛЬЩИКА ЛІСУ


I. Загальні положення
 1. Вальщик лісу відноситься до категорії технічних виконавців.
 2. Вальщик лісу призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника лісопункту.
 3. Вальщик лісу підпорядковується безпосередньо майстру лісосіки, начальнику лісопункту.
 4. Вальщик лісу повинен знати:
  - устрій і правила експлуатації бензомоторних пил різних типів і валочного гідравлічного клина;
  - правила і схеми організації механізованої розробки лісосік;
  - правила добору дерев для рубання;
  - технічні вимоги до сортиментів, що заготовлюються;
  - способи раціонального оброблення хлистів на сортименти;
  - раціональні прийоми виконання комплексу робіт з валки дерев, обрізки суків, розмітці і розкряжівці хлистів, підгортанню сортиментів;
  - стандарти і технічні умови на лісоматеріали;
  - правила заточування пильних ланцюгів і іншого інструмента, що ріже;
  - правила підготовки робочих місць на лісосіці;
  - вимоги до використання засобів захисту;
  - способи і прийоми безпечного виконання робіт;
  - порядок повідомлення керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;
  - правила надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при травмуванні, отруєнні і раптовому захворюванні;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку;
  - правила охорони праці, виробничої санітарії й особистої гігієни, пожежної безпеки.
 5. На посаду вальщика лісу призначається особа, яка має початкову професійну освіту та пройшла підготовку на робочому місці. Без вимог до стажу роботи.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Вальщик лісу перед початком робочого дня:
  - проходить у встановленому порядку періодичні медичні огляди;
  - проходить у встановленому порядку інструктаж з охорони праці і техніки безпеки;
  - одержує виробниче завдання, знайомиться з технологічною картою провадження робіт;
  - перевіряє справність інструментів і пристосувань;
  - перевіряє наявність засобів надання першої долікарської допомоги.
 2. У процесі роботи вальщик лісу:
  - виконує тільки ту роботу, по якій проінструктований і допущений до роботи;
  - дотримує вимоги особистої гігієни і виробничої санітарії;
  - використовує спецодяг, спецвзуття й інші засоби індивідуального захисту;
  - одержує вказівки від безпосереднього керівника по виконанню завдання, безпечним прийомам і методам виробництва роботи;
  - дотримує правила використання технологічного устаткування, пристосувань і інструментів, способи і прийоми безпечного виконання робіт;
  - знайомиться з робочою зоною виробництва роботи, позначає її попереджуючими і знаками, що забороняють;
  - дбайливо відноситься до деревини коштовних порід і ділового використання;
  - проводить технічне обслуговування і поточний ремонт бензомоторних пил різних типів, валочного гідравлічного клина й іншого допоміжного інструмента, заміну пильних ланцюгів, очищення, змащення і заправлення паливом; - негайно доводить до відома безпосереднього керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;
  - надає першу (долікарську) допомогу потерпілим при травмуванні, отруєнні в аварійних ситуаціях і раптовому захворюванні.
 3. Протягом робочого дня вальщик лісу:
  - здійснює валку дерев, заготівлю хмизу, дров і інших сортиментів із дрібного лісу і чагарнику бензомоторними пилками різних типів відповідно до встановлених стандартів і технічних умов;
  - підготовляє робоче місце біля дерев, що спилюються, при одиночної валці дерев;
  - робить спилювання дерев і пнів запідлице з землею при виконанні підготовчих робіт на прокладці трелювальних волоків, лісовозних вусів до лісосік, пристрої лісовантажних пунктів і верхніх складів;
  - виконує за допомогою безредукторних бензомоторних пил комплекс робіт на лісосіках по одиночній валці дерев, обрізці суків, розмітці, розкряжівці хлистів і підгортанню сортиментів.
 4. Вальщик лісу наприкінці робочого дня:
  - очищає від бруду і залишків деревини бензопилу і додаткові пристосування;
  - знімає і промиває пильний ланцюг, сітку карбюратора і вентилятора;
  - розміщає пилку й інструменти на збереження або підготовляє їх до транспортування;
  - перевіряє наявність підпиляних, але не приземлених, завислих дерев, приземляє їх за допомогою трактора;
  - видаляє бруд зі спецодягу і взуття, при необхідності поміщає на сушіння і збереження;
  - виконує гігієнічні процедури, робить огляд (самоогляд), переконується у відсутності на тілі й одязі кліщів, видаляє їх при наявності.
 5. Отримує у сестри-господині і забезпечує зберігання й використання за призначенням білизну, мийні засоби і господарський реманент.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


III. Права

Вальщик лісу має право:
 1. знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.
 2. подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.
 3. в межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.
 4. запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 5. залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).
 6. вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Вальщик лісу несе відповідальність за:
 1. неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України
 2. правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.
 3. завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору