Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Сільське господарство, агробізнес
  4. Посадова інструкція вальщика лісу (укр.)

  Посадова інструкція вальщика лісу (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 201_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВАЛЬЩИКА ЛІСУ


  I. Загальні положення
  1. Вальщик лісу відноситься до категорії технічних виконавців.
  2. Вальщик лісу призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника лісопункту.
  3. Вальщик лісу підпорядковується безпосередньо майстру лісосіки, начальнику лісопункту.
  4. Вальщик лісу повинен знати:
   - устрій і правила експлуатації бензомоторних пил різних типів і валочного гідравлічного клина;
   - правила і схеми організації механізованої розробки лісосік;
   - правила добору дерев для рубання;
   - технічні вимоги до сортиментів, що заготовлюються;
   - способи раціонального оброблення хлистів на сортименти;
   - раціональні прийоми виконання комплексу робіт з валки дерев, обрізки суків, розмітці і розкряжівці хлистів, підгортанню сортиментів;
   - стандарти і технічні умови на лісоматеріали;
   - правила заточування пильних ланцюгів і іншого інструмента, що ріже;
   - правила підготовки робочих місць на лісосіці;
   - вимоги до використання засобів захисту;
   - способи і прийоми безпечного виконання робіт;
   - порядок повідомлення керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;
   - правила надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при травмуванні, отруєнні і раптовому захворюванні;
   - правила внутрішнього трудового розпорядку;
   - правила охорони праці, виробничої санітарії й особистої гігієни, пожежної безпеки.
  5. На посаду вальщика лісу призначається особа, яка має початкову професійну освіту та пройшла підготовку на робочому місці. Без вимог до стажу роботи.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Вальщик лісу перед початком робочого дня:
   - проходить у встановленому порядку періодичні медичні огляди;
   - проходить у встановленому порядку інструктаж з охорони праці і техніки безпеки;
   - одержує виробниче завдання, знайомиться з технологічною картою провадження робіт;
   - перевіряє справність інструментів і пристосувань;
   - перевіряє наявність засобів надання першої долікарської допомоги.
  2. У процесі роботи вальщик лісу:
   - виконує тільки ту роботу, по якій проінструктований і допущений до роботи;
   - дотримує вимоги особистої гігієни і виробничої санітарії;
   - використовує спецодяг, спецвзуття й інші засоби індивідуального захисту;
   - одержує вказівки від безпосереднього керівника по виконанню завдання, безпечним прийомам і методам виробництва роботи;
   - дотримує правила використання технологічного устаткування, пристосувань і інструментів, способи і прийоми безпечного виконання робіт;
   - знайомиться з робочою зоною виробництва роботи, позначає її попереджуючими і знаками, що забороняють;
   - дбайливо відноситься до деревини коштовних порід і ділового використання;
   - проводить технічне обслуговування і поточний ремонт бензомоторних пил різних типів, валочного гідравлічного клина й іншого допоміжного інструмента, заміну пильних ланцюгів, очищення, змащення і заправлення паливом; - негайно доводить до відома безпосереднього керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;
   - надає першу (долікарську) допомогу потерпілим при травмуванні, отруєнні в аварійних ситуаціях і раптовому захворюванні.
  3. Протягом робочого дня вальщик лісу:
   - здійснює валку дерев, заготівлю хмизу, дров і інших сортиментів із дрібного лісу і чагарнику бензомоторними пилками різних типів відповідно до встановлених стандартів і технічних умов;
   - підготовляє робоче місце біля дерев, що спилюються, при одиночної валці дерев;
   - робить спилювання дерев і пнів запідлице з землею при виконанні підготовчих робіт на прокладці трелювальних волоків, лісовозних вусів до лісосік, пристрої лісовантажних пунктів і верхніх складів;
   - виконує за допомогою безредукторних бензомоторних пил комплекс робіт на лісосіках по одиночній валці дерев, обрізці суків, розмітці, розкряжівці хлистів і підгортанню сортиментів.
  4. Вальщик лісу наприкінці робочого дня:
   - очищає від бруду і залишків деревини бензопилу і додаткові пристосування;
   - знімає і промиває пильний ланцюг, сітку карбюратора і вентилятора;
   - розміщає пилку й інструменти на збереження або підготовляє їх до транспортування;
   - перевіряє наявність підпиляних, але не приземлених, завислих дерев, приземляє їх за допомогою трактора;
   - видаляє бруд зі спецодягу і взуття, при необхідності поміщає на сушіння і збереження;
   - виконує гігієнічні процедури, робить огляд (самоогляд), переконується у відсутності на тілі й одязі кліщів, видаляє їх при наявності.
  5. Отримує у сестри-господині і забезпечує зберігання й використання за призначенням білизну, мийні засоби і господарський реманент.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Вальщик лісу має право:
  1. знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.
  2. подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.
  3. в межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.
  4. запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
  5. залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).
  6. вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Вальщик лісу несе відповідальність за:
  1. неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України
  2. правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.
  3. завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору