Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Робота без кваліфікації
  4. Посадова інструкція вантажника (2-й розряд) (укр.)

  Посадова інструкція вантажника (2-й розряд) (укр.)

  (назва установи, організації)
  Затверджую
  (уповноважена особа)
  (ПІБ, підпис)
  "___"_______________20__р.

  РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ВАНТАЖНИКА (2-й розряд)

  I. Загальні положення

  1. Вантажник належить до професійної групи "Робітники".
  2. Призначення на посаду вантажника та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
  3. Вантажник підпорядковується безпосередньо ___________________________.

  II. Завдання та обов'язки

  Вантажник:

  1. Виконує вантаження, вивантаження і внутрішньоскладське перероблення вантажів із застосуванням засобів транспортування: тачок, візків, транспортерів та інших підйомно-транспортних механізмів.
  2. Встановлює лебідки, підйомні блоки, улаштовує тимчасові спуски та інші пристосування для вантаження і розвантаження вантажів.
  3. Кріпить і укриває вантажі на складах і транспортних засобах.
  4. Чистить і змащує обслуговувані засоби транспортування.

  III. Права

  Вантажник має право:

  1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  2. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  3. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.

  IV. Відповідальність

  Вантажник несе відповідальність:

  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

  V. Вантажник повинен знати

  1. Правила укладання, кріплення, укривання вантажів на складі та в транспортних засобах.
  2. Правила застосування і використання засобів транспортування; умовну сигналізацію під час вантаження і вивантаження вантажів підйомно-транспортними механізмами, розташування складів і місць вантаження і вивантаження вантажів.
  3. Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
  4. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

  VI. Кваліфікаційні вимоги

  1. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.

  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  Інші документи

  ↑ Вгору