UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Будівництво, архітектура
 4. Посадова інструкція інженера з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна (укр.)

Посадова інструкція інженера з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА З ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА


I. Загальні положення
 1. Інженер приймається на роботу і звільняється з роботи наказом директора.
 2. На посаду інженера з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна призначається особа, що має вищу професійну (технічну) освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи або середня професійна освіта і стаж роботи на посаді техніка I категорії або на інших інженерно-технічних посадах, що займаються фахівцями з середньою професійною освітою, не менше 5 років.
 3. У своїй роботі інженер керується:
  - трудовим договором та посадовою інструкцією;
  - чинним законодавством;
  - наказами та розпорядженнями директора;
  - правилами внутрішнього розпорядку;
  - правилами охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії;
  - нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у частині: технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, визначення їх технічного стану, нормативи трудових витрат та їх вартості, організацію і технологію виробництва;
 4. У своїй роботі інженер підпорядковується безпосередньо директору, а в разі його відсутності особам, безпосередньо їх заміщує.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Проводить технічну інвентаризацію нерухомого майна в містах, селищах міського типу та селах.
 2. Обміряє та обстежує конструктивні елементи будинків складної конфігурації, будівель та споруд.
 3. Складає ескізи та абриси на земельні ділянки, будинки, будівлі, електричні мережі, водопроводи, каналізацію, централізоване теплопостачання.
 4. Обміряє території парків, скверів, садів, вулиць, дворових та земельних ділянок і їх угідь.
 5. Викреслює плани, визначає вартість нерухомого майна.
 6. Вносить зміни в технічну документацію та підготовляє повідомлення про зміни, виготовляє технічні паспорти, користується комп'ютерною технікою.
 7. Дотримується правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.
 8. Бере участь у звірянні вимірювальних інструментів (рулетки, мірної стрічки), а також у повірці геодезичних інструментів та приладів.
 9. Систематично підвищує науково-технічний і професійний рівень, вносить пропозиції щодо поліпшення організації виробництва і праці створення найбільш комфортних умов для виконання робіт.
 10. Участвует в работе комиссий по приемке строительных объектов и сдаче их в эксплуатацию.
 11. _________________________________________________________________.
 12. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна має право:
 1. брати участь в обговоренні проектів рішень, прийнятих керівництвом.
 2. з питань перебувають у його компетенції, вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення форм і методів праці працівників.
 3. підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.
 4. давати працівникам розпорядження, вказівки і доручення, пов'язані з технікою безпеки, які є обов'язковими для виконання.
 5. проводити перевірки якості та своєчасності виконання доручень.
 6. брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 7. вимагати від свого безпосереднього керівника сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер несе відповідальність за:
 1. неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в порядку встановленому чинним законодавством України.
 2. правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності - в порядку, встановленому чинним адміністртівним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. завдання шкоди - в порядку, установленому чинним трудовим законодавством України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору