UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Виробництво
 4. Посадова інструкція укладальника пиломатеріалів деталей та виробів з деревини (укр.)

Посадова інструкція укладальника пиломатеріалів деталей та виробів з деревини (укр.)((назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.УКЛАДАЛЬНИК ПИЛОМАТЕРІАЛІВ, ДЕТАЛЕЙ І ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ


I. Загальні положення
 1. Пряме підпорядкування начальнику деревообробного цеху _______________.
 2. Додаткове підпорядкування директору підприємства _______________.
 3. Віддає розпорядження _______________.
 4. Працівника заміщає особа, призначена у встановленому порядку _______________.
 5. Працівник заміщає _______________.
 6. Повинен знати:
  - породи і пороки деревини;
  - маркування місць укладання;
  - устрій, призначення і принцип дії підйомно-транспортних механізмів;
  - види і призначення пилопродукції і заготівель, що укладаються.
  - стандарти і технічні умови на пиломатеріали;
  - розміри і сорти продукції, що укладається;
  - правила укладання і перекладки пиломатеріалів;
  - технічні інструкції з упакування продукції;
  - технологію збереження великогабаритних виробів на складах;
  - технічні вимоги до підготовки пилопродукції і виробів для сушіння;
  - технологію формування штабелів для атмосферного сушіння;
  - безпечні прийоми відкривання тари;
  - способи укладання металевих стяжок у шухляди;
  - способи розмітки і розкрою сталевих стрічок;
  - вимоги до використання засобів захисту;
  - способи і прийоми безпечного виконання робіт;
  - порядок повідомлення керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;
  - правила надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при травмуванні, отруєнні і раптовому захворюванні;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку;
  - правила охорони праці, виробничої санітарії й особистої гігієни, пожежної безпеки;
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Посадові обов'язки
 1. Укладальник пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини перед початком робочого дня:
  - проходить у встановленому порядку періодичні медичні огляди;
  - проходить у встановленому порядку інструктаж з охорони праці і техніки безпеки;
  - приймає робоче місце;
  - підготовляє робоче місце і засоби індивідуального захисту;
  - перевіряє справність устаткування, інструментів і пристосувань;
 2. У процесі роботи укладальник пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини: - дотримує вимоги особистої гігієни і виробничої санітарії;
  - використовує засоби індивідуального захисту;
  - дотримує правила використання технологічного устаткування, пристосувань і інструментів, способи і прийоми безпечного виконання робіт;
  - негайно доводить до відома безпосереднього керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;
  - надає першу (долікарську) допомогу потерпілим при травмуванні, отруєнні і раптовому захворюванні;
 3. Протягом робочого дня укладальник пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини: - підготовляє до роботи необхідні інструменти і пристосування;
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.


III. Права

Укладальник пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини має право:
 1. При виконанні своїх обов'язків укладальник пиломатеріалів, деталей та виробів з деревини володіє трудовими правами, передбаченими укладеним з працівником трудовим договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку , локальним нормативними актами , трудовим кодексом та іншими актами трудового законодавства.
 2. _________________________________________________________________.
 3. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Укладальник пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання з його вини обов'язків, перелічених у цій інструкції - в межах, визначених чинним законодавством України.
 2. Порушення правил і положень, що регламентують діяльність підприємства.
 3. Укладальник пиломатеріалів, деталей та виробів з деревини несе матеріальну відповідальність за забезпечення ввірених йому товарно-матеріальних цінностей.
 4. Укладальник пиломатеріалів, деталей та виробів з деревини за вчинення правопорушень у процесі своєї діяльності залежно від їх характеру та наслідків залучається до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності в порядку, встановленому законодавством України.
 5. Дотримання діючих інструкцій, наказів і розпоряджень по збереженню комерційної таємниці та конфіденційної інформації.
 6. Виконання правил внутрішнього розпорядку, правил протипожежної безпеки.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО:
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору