Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Виробництво
  4. Посадова інструкція укладальника пиломатеріалів деталей та виробів з деревини (укр.)

  Посадова інструкція укладальника пиломатеріалів деталей та виробів з деревини (укр.)  ((назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 201_ р.  УКЛАДАЛЬНИК ПИЛОМАТЕРІАЛІВ, ДЕТАЛЕЙ І ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ


  I. Загальні положення
  1. Пряме підпорядкування начальнику деревообробного цеху _______________.
  2. Додаткове підпорядкування директору підприємства _______________.
  3. Віддає розпорядження _______________.
  4. Працівника заміщає особа, призначена у встановленому порядку _______________.
  5. Працівник заміщає _______________.
  6. Повинен знати:
   - породи і пороки деревини;
   - маркування місць укладання;
   - устрій, призначення і принцип дії підйомно-транспортних механізмів;
   - види і призначення пилопродукції і заготівель, що укладаються.
   - стандарти і технічні умови на пиломатеріали;
   - розміри і сорти продукції, що укладається;
   - правила укладання і перекладки пиломатеріалів;
   - технічні інструкції з упакування продукції;
   - технологію збереження великогабаритних виробів на складах;
   - технічні вимоги до підготовки пилопродукції і виробів для сушіння;
   - технологію формування штабелів для атмосферного сушіння;
   - безпечні прийоми відкривання тари;
   - способи укладання металевих стяжок у шухляди;
   - способи розмітки і розкрою сталевих стрічок;
   - вимоги до використання засобів захисту;
   - способи і прийоми безпечного виконання робіт;
   - порядок повідомлення керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;
   - правила надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при травмуванні, отруєнні і раптовому захворюванні;
   - правила внутрішнього трудового розпорядку;
   - правила охорони праці, виробничої санітарії й особистої гігієни, пожежної безпеки;
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Посадові обов'язки
  1. Укладальник пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини перед початком робочого дня:
   - проходить у встановленому порядку періодичні медичні огляди;
   - проходить у встановленому порядку інструктаж з охорони праці і техніки безпеки;
   - приймає робоче місце;
   - підготовляє робоче місце і засоби індивідуального захисту;
   - перевіряє справність устаткування, інструментів і пристосувань;
  2. У процесі роботи укладальник пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини: - дотримує вимоги особистої гігієни і виробничої санітарії;
   - використовує засоби індивідуального захисту;
   - дотримує правила використання технологічного устаткування, пристосувань і інструментів, способи і прийоми безпечного виконання робіт;
   - негайно доводить до відома безпосереднього керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;
   - надає першу (долікарську) допомогу потерпілим при травмуванні, отруєнні і раптовому захворюванні;
  3. Протягом робочого дня укладальник пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини: - підготовляє до роботи необхідні інструменти і пристосування;
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Укладальник пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини має право:
  1. При виконанні своїх обов'язків укладальник пиломатеріалів, деталей та виробів з деревини володіє трудовими правами, передбаченими укладеним з працівником трудовим договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку , локальним нормативними актами , трудовим кодексом та іншими актами трудового законодавства.
  2. _________________________________________________________________.
  3. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Укладальник пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини несе відповідальність за:
  1. Неналежне виконання з його вини обов'язків, перелічених у цій інструкції - в межах, визначених чинним законодавством України.
  2. Порушення правил і положень, що регламентують діяльність підприємства.
  3. Укладальник пиломатеріалів, деталей та виробів з деревини несе матеріальну відповідальність за забезпечення ввірених йому товарно-матеріальних цінностей.
  4. Укладальник пиломатеріалів, деталей та виробів з деревини за вчинення правопорушень у процесі своєї діяльності залежно від їх характеру та наслідків залучається до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності в порядку, встановленому законодавством України.
  5. Дотримання діючих інструкцій, наказів і розпоряджень по збереженню комерційної таємниці та конфіденційної інформації.
  6. Виконання правил внутрішнього розпорядку, правил протипожежної безпеки.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО:
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору