Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Керівництво
  4. Посадова інструкція начальника відділу збуту (укр.)

  Посадова інструкція начальника відділу збуту (укр.)

  (назва установи, організації)
  Затверджую
  (уповноважена особа)
  (ПІБ, підпис)
  "___"_______________20__р.

  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ЗБУТУ

  I. Загальні положення

  1. Начальник відділу збуту (маркетингу) належить до професійної групи "Керівники".
  2. Призначення на посаду начальника відділу збуту (маркетингу) та звільнення з неї здійснюється наказом ___________________________ за поданням __________________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
  3. Начальник відділу збуту (маркетингу) підпорядковується безпосередньо ____________________________

  II. Завдання та обов’язки

  Начальник відділу збуту (маркетингу):

  1. Забезпечує реалізацію матеріально-технічних ресурсів на будівельні об'єкти відповідно до затвердженої номенклатури та графіків виконання робіт, вивчення ринків і перспектив їх розвитку, виявлення незадовільнених потреб будівельних організацій у матеріалах і послугах, здійснення збутових операцій.
  2. Контролює виконання постачальниками договірних зобов'язань, якість матеріалів і виробів, що надходять.
  3. Готує рекомендації щодо випуску нових матеріалів і прогнозує ринковий попит, розробляє програму маркетингу, визначає основні вимоги до матеріально-технічних ресурсів, що застосовуються на будівництві, їх асортименту.
  4. Бере участь у визначенні цін на продукцію підсобних виробництв.
  5. Організовує оперативний облік руху матеріальних ресурсів, своєчасне передавання до центрального пункту контрольного обліку супровідних і товарно-транспортних документів для самовивозу матеріалів та виробів, сприяє розширенню централізованого постачання матеріалів і виробів із складів постачальників.
  6. Здійснює контроль за діяльністю складського господарства щодо умов складування, зберігання, вантаження та розвантаження матеріалів і виробів.
  7. Виявляє понаднормативні та неліквідні матеріали й вироби, готує їх до реалізації за встановленим порядком.
  8. Керує працівниками відділу.

  III. Права

  Начальник відділу збуту (маркетингу) має право:

  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівника підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Залучати фахівців всіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.
  6. Вимагати від керівника підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

  IV. Відповідальність

  Начальник відділу збуту (маркетингу) несе відповідальність:

  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України

  V. Начальник відділу збуту (маркетингу) повинен знати:

  1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються відділу збуту і перевезень (служби маркетингу).
  2. Документацію з матеріально-технічного постачання.
  3. Нормативи виробничих запасів.
  4. Стандарти, технічні умови, прейскуранти оптових цін, номенклатуру матеріалів і виробів, що застосовуються в будівництві.
  5. Основи трудового законодавства.
  6. Правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

  VI. Кваліфікаційні вимоги

  Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

  VII. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

  1. За відсутності начальника відділу збуту (маркетингу) його обов'язки виконує заступник (за відсутності останнього - особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
  2. Для виконання обов'язків та реалізації прав начальник відділу збуту (маркетингу) взаємодіє:
   • 2.1. З___________________________ з питань:
   • 2.2. З___________________________ з питань:
   • 2.3. З___________________________ з питань:

  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  Інші документи

  ↑ Вгору