Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Кодекс законів про працю України (КЗпП)
  3. Глава XV: Iндивiдуальнi трудовi спори
  4. Стаття 225. Строки звернення до комiсiї по трудових спорах та порядок прийняття заяв працiвника

  Стаття 225. Строки звернення до комiсiї по трудових спорах та порядок прийняття заяв працiвника

  Працiвник може звернутися до комiсiї по трудових спорах у тримiсячний строк з дня, коли вiн дiзнався або повинен був дiзнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробiтної плати - без обмеження будь-яким строком.

  У разi пропуску з поважних причин установленого строку комiсiя по трудових спорах може його поновити.

  Заява працiвника, що надiйшла до комiсiї, пiдлягає обов'язковiй реєстрацiї.

  Повернутися до змісту КЗпП
  КЗпП України: всі статті

  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору