Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Кодекс законів про працю України (КЗпП)
  3. Глава IV: Робочий час
  4. Стаття 63. Заборона залучення до надурочних робiт

  Стаття 63. Заборона залучення до надурочних робiт

  До надурочних робiт (стаття 62) забороняється залучати:

  1) вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв (стаття 176);
  2) осiб, молодших вiсiмнадцяти рокiв (стаття 192);
  3) працiвникiв, якi навчаються в загальноосвiтнiх школах i професiйно-технiчних училищах без вiдриву вiд виробництва, в днi занять (стаття 220).

  Законодавством можуть бути передбаченi i iншi категорiї працiвникiв, що їх забороняється залучати до надурочних робiт.

  Жiнки, якi мають дiтей вiком вiд трьох до чотирнадцяти рокiв або дитину-iнвалiда, можуть залучатись до надурочних робiт лише за їх згодою (стаття 177).

  Залучення iнвалiдiв до надурочних робiт можливе лише за їх згодою i за умови, що це не суперечить медичним рекомендацiям (стаття 172).

  Повернутися до змісту КЗпП
  КЗпП України: всі статті

  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору