Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Кодекс законів про працю України (КЗпП)
  3. Глава V: Час вiдпочинку
  4. Стаття 73. Святковi i неробочi днi

  Стаття 73. Святковi i неробочi днi

  Встановити такi святковi днi:

  1 сiчня - Новий рiк
  7 сiчня - Рiздво Христове
  8 березня - Мiжнародний жiночий день
  1 i 2 травня - День мiжнародної солiдарностi трудящих
  9 травня - День Перемоги
  28 червня - День Конституцiї України
  24 серпня - День незалежностi України.

  Робота також не провадиться в днi релiгiйних свят:

  7 сiчня - Рiздво Христове
  один день (недiля) - Пасха (Великдень)
  один день (недiля) - Трiйця.

  За поданням релiгiйних громад iнших (неправославних) конфесiй, зареєстрованих в Українi, керiвництво пiдприємств, установ, органiзацiй надає особам, якi сповiдують вiдповiднi релiгiї, до трьох днiв вiдпочинку протягом року для святкування їх великих свят з вiдпрацюванням за цi днi.

  У днi, зазначенi у частинах першiй i другiй цiєї статтi, допускаються роботи, припинення яких неможливе через виробничо-технiчнi умови (безперервно дiючi пiдприємства, установи, органiзацiї), роботи, викликанi необхiднiстю обслуговування населення. У цi днi допускаються роботи iз залученням працiвникiв у випадках та в порядку, передбачених статтею 71 цього Кодексу.

  Робота у зазначенi днi компенсується вiдповiдно до статтi 107 цього Кодексу.

  Повернутися до змісту КЗпП
  КЗпП України: всі статті

  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору