Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Торгівля, продажі, закупівлі
  4. Посадова інструкція товарознавця (укр.)

  Посадова інструкція товарознавця (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ТОВАРОЗНАВЦЯ


  I. Загальні положення
  1. Товарознавець належить до категорії фахівців.
  2. На посаду товарознавця назначається працівник із вищою освітою і досвідом роботи не менше 3 роки.
  3. Призначення на посаду і звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
  4. Товарознавець повинен знати:
   - нормативно-правові і законодавчі акти України, керівні і методичні матеріали , що стосуються питань матеріально-технічного забезпечення та збуту продукції;
   - якісні характеристики та основні властивості товарів;
   - методи обліку товарно-матеріальних цінностей;
   - організацію складського господарства та збуту продукції;
   - номенклатуру й асортимент продукції, що виробляється підприємством;
   - основи економіки, організації праці та управління;
   - умови поставки, зберігання і транспортування товарно-матеріальних цінностей;
   - порядок розробки планів матеріально-технічного забезпечення та укладання господарських договорів;
   - порядок проведення інвентаризації та складання встановленої документації;
   - правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
   - норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.
  5. _________________________________________________________________.
  6. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Здійснює контроль за наявністю матеріальних ресурсів і готової продукції на складах.
  2. Контролює додержання вимог щодо збереження якості товарів (додержання принципів товарного сусідства, санітарних правил, норм складування і вимог протипожежного захисту) та торгівлі ними.
  3. Перевіряє наявність товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, сертифікату відповідності державній системі сертифікації та відповідність якості товарів чинним стандартам та технічним вимогам.
  4. Перевіряє наявність маркових штрих кодів на прийнятих до реалізації товарах, у разі їх відсутності – маркує внутрішніми штриховими кодами.
  5. Здійснює оперативний облік надходження і реалізації товарно-матеріальних цінностей, контролює своєчасність відвантаження товарів за договорами постановок, зворотної тари.
  6. Оформляє акти претензій та іншу документацію товарно-матеріальних цінностей.
  7. Бере участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.
  8. _________________________________________________________________.
  9. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Товарознавець має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Ознайомлюватися з документами, що визначають його права та обов’язки за посадою, критерії оціки якості виконання ним посадових обов’язків.
  3. Доповідати керівництву про всі виявлені порушення та недоліки в межах своєї компетенції.
  4. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
  5. _________________________________________________________________.
  6. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Товарознавець відповідає за:
  1. Якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків.
  2. Достовірність поданих звітів.
  3. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
  4. Дотримання інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.
  5. _________________________________________________________________.
  6. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору