Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Наука, освіта, переклади
  4. Посадова інструкція інструктора культурно-освітнього закладу (укр.)

  Посадова інструкція інструктора культурно-освітнього закладу (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНСТРУКТОРА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ


  I. Загальні положення
  1. Інструктор культурно-освітнього закладу безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Інструктор культурно-освітнього закладу виконує вказівки _______________.
  3. Інструктор культурно-освітнього закладу заміняє _______________.
  4. Інструктора культурно-освітнього закладу заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
   - чинні нормативні акти з питань культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності;
   - організацію навчально-виховної роботи;
   - досвід роботи гуртків закладів культури інших регіонів;
   - оформлення методичних документів;
   - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
   - правила внутрішнього трудового розпорядку.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   - Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст бакалавр або молодший спеціаліст); для спеціаліста — без вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста — підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією не менше 2 років.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Розробляє плани роботи закладу, інструктивно-методичні матеріали з питань культурно-дозвіллєвої діяльності.
  2. Добирає спеціалістів для гурткової роботи та складає графіки їх роботи.
  3. Підтримує контакти з громадськими організаціями, спонсорами, об’єднаннями тощо.
  4. Рекламує роботу художніх колективів, закладу культури, проводить роботу по залученню до участі в гуртках населення мікрорайону, а також у заходах, що організовуються закладом культури.
  5. Відповідає за своєчасне виконання планових завдань.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Інструктор культурно-освітнього закладу має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Інструктор культурно-освітнього закладу несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.


  УЗГОДЖЕНО

  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору