UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Телекомунікація та зв'язок
 4. Посадова інструкція головного фахівця з електрозв’язку (укр.)

Посадова інструкція головного фахівця з електрозв’язку (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО ФАХІВЦЯ З ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ


I. Загальні положення
 1. Головний фахівець з електрозв’язку безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Головний фахівець з електрозв’язку виконує вказівки _______________.
 3. Головний фахівець з електрозв’язку заміняє _______________.
 4. Головного фахівця з електрозв’язку заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - накази, постанови, директиви, інструкції та інші нормативні документи органів управління;
  - перспективи розвитку галузі;
  - Комплексну програму створення Єдиної національної системи зв’язку України;
  - досягнення науки й техніки в Україні і за кордоном у галузі електрозв’язку;
  - основи менеджменту і маркетингу;
  - Закон України “Про зв’язок”;
  - основи економіки, організації виробництва, праці та управління.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
  - Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Розробляє концепцію розвитку й модернізації мереж електрозв’язку відповідно до Комплексної програми створення Єдиної національної системи зв’язку України.
 2. Організовує роботу Науково-технічної ради.
 3. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення роботи діючих мереж електрозв’язку, апаратури та обладнання.
 4. Готує нормативні документи з технічної та загальної експлуатації первинної, вторинних та місцевих телефонних мереж.
 5. Розробляє методики оцінки якості роботи трактів, каналів, апаратури.
 6. Контролює дотримання філіалами правил і стандартів з технічної і загальної експлуатації засобів електрозв’язку.
 7. Організовує роботу та здійснює комплекс заходів, спрямованих на забезпечення засобами зв’язку відповідальних державних, політичних та інших заходів.
 8. Контролює виконання перспективних та річних планів розвитку і реконструкції діючих міжміських телефонних станцій та будівництва нових із перспективним обладнанням.
 9. Бере участь в організації нарад та семінарів з технічної та загальної експлуатації засобів електрозв’язку.
 10. Організовує та координує роботу центрів обслуговування споживачів з метою координації роботи з надання всіх видів послуг електрозв’язку.
 11. Розробляє пропозиції щодо технології та автоматизації розрахунків за послуги електрозв’язку.
 12. Розробляє програму маркетингових досліджень з метою впровадження нових послуг електрозв’язку.
 13. Аналізує причини виникнення скарг щодо якості надання послуг електрозв’язку і розробляє заходи, спрямовані на підвищення якості послуг.
 14. Здійснює контроль за дотриманням філіалами чинного законодавства при наданні послуг та за організацією технологічних процесів надання послуг електрозв’язку.
 15. Вивчає та розповсюджує передові методи обслуговування споживачів.
 16. Організовує практичну допомогу підрозділам в удосконаленні загальної експлуатації та методів обслуговування.
 17. Аналізує показники виробничої діяльності та вносить пропозиції щодо їх поліпшення.
 18. _________________________________________________________________.
 19. _________________________________________________________________.


III. Права

Головний фахівець з електрозв’язку має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Головний фахівець з електрозв’язку несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору