UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Телекомунікація та зв'язок
 4. Посадова інструкція начальника відділу поштового зв’язку (укр.)

Посадова інструкція начальника відділу поштового зв’язку (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ


I. Загальні положення
 1. Начальник відділу поштового зв’язку безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Начальник відділу поштового зв’язку виконує вказівки _______________.
 3. Начальник відділу поштового зв’язку заміняє _______________.
 4. Начальника відділу поштового зв’язку заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази органів управління та нормативні документи, які стосуються поштового зв’язку;
  - перспективи розвитку галузі й філіалу;
  - правила та порядок приймання, оброблення, перевезення, доставки і збереження поштових відправлень та періодичних видань;
  - Поштові правила;
  - Правила користування послугами поштового зв’язку;
  - технологічні процеси оброблення, перевезення і доставки пошти;
  - засоби автоматизації і механізації поштового зв’язку;
  - правила передплати періодичних видань;
  - порядок ведення виробничої документації;
  - досвід роботи передових вітчизняних і зарубіжних підприємств поштового зв’язку;
  - основи економіки, організації виробництва;
  - Закони України “Про захист прав споживачів”, “Про звернення громадян”;
  - основи трудового законодавства.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр).
  - Стаж роботи за професійним спрямуванням: для спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує та координує роботу поштового зв’язку відповідно до чинних правил та інструкцій.
 2. Забезпечує надійну та якісну роботу поштового зв’язку з надання послуг споживачам.
 3. Бере участь у розробленні перспективних та річних планів виробничої діяльності філіалу.
 4. Контролює виконання планів розвитку мережі поштового зв’язку та виконання планів філіалу з надання послуг поштового зв’язку, завдань з передплати та реалізації вроздріб періодичних видань, організацію оброблення, направлення та перевезення пошти (поштових відправлень та періодичних видань) усіма видами транспорту.
 5. Розробляє та впроваджує заходи для своєчасного та якісного оброблення, перевезення та доставки пошти, збереження поштових відправлень та грошових сум, підвищення якості й культури обслуговування.
 6. Вивчає та узагальнює попит населення на газети та журнали та організовує передплату і розповсюдження їх вроздріб.
 7. Організовує перевірку виробничої діяльності підрозділів філіалу з питань організації надання послуг, аналізує показники роботи в межах своєї компетенції та у разі необхідності надає практичну допомогу.
 8. Бере участь у розробленні та впровадженні нових технологій, нової техніки та у розробленні пропозицій щодо вдосконалення виробничих процесів.
 9. Забезпечує своєчасний розгляд скарг і заяв споживачів щодо надання послуг поштового зв’язку та розробляє пропозиції для усунення причин їх виникнення.
 10. Співпрацює зі службою маркетингу з питань рекламування всіх видів послуг поштового зв’язку, упровадження нових видів послуг, порядку та умов передплати на періодичні видання та надання інформації про видання, які реалізуються вроздріб.
 11. Контролює забезпечення підрозділів філіалу іменними речами, необхідними посібниками, інструкціями та довідками.
 12. Організовує разом з органами Пенсійного фонду України, Міністерства праці і соціальної політики роботу з виплати пенсій і грошових допоміг через філіали поштового зв’язку.
 13. Організовує роботу з надання банківських послуг у відділеннях зв’язку.
 14. Бере участь в організації і проведенні конкурсів професійної майстерності серед фахівців поштового зв’язку.
 15. Контролює наявність повного асортименту знаків поштової оплати в структурних підрозділах.
 16. _________________________________________________________________.
 17. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник відділу поштового зв’язку має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник відділу поштового зв’язку несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору