Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Бухгалтерія, фінанси, облік/аудит
  4. Посадова інструкція калькулятора (у підприємствах торгівлі та закладах харчування) (укр.)

  Посадова інструкція калькулятора (у підприємствах торгівлі та закладах харчування) (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 200_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КАЛЬКУЛЯТОРА (У ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ ТА ЗАКЛАДАХ ХАРЧУВАННЯ)


  I. Загальні положення
  1. Калькулятор безпосередньо підпорядковується _______________.
  2. Калькулятор виконує вказівки _______________.
  3. Калькулятор заміняє _______________.
  4. Калькулятора заміняє _______________.
  5. Повинен знати:
   - правила роботи підприємств громадського харчування;
   - правила користування збірками рецептур страв та кулінарних виробів;
   - норми складання та виходу готової продукції;
   - ціни на сировину та напівфабрикати;
   - націнки та правила користування ними;
   - порядок та правила розрахунку (калькулювання) відпускних цін на кулінарну продукцію та покупні товари;
   - порядок оформлення калькуляційних карток та їх облік;
   - порядок проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей;
   - правила експлуатації комп’ютерної та розрахунково-обчислювальної техніки;
   - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.
  6. Кваліфікаційні вимоги:
   - Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та одержання професії калькулятора 3 розряду безпосередньо на виробництві.
   - Без вимог до стажу роботи.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Розробляє калькуляцію на кожний вид продукції.
  2. Визначає на основі встановлених рецептур закладання та вихід готової продукції.
  3. Визначає ціни на кулінарну продукцію та покупні товари з урахуванням місць їх реалізації.
  4. Здійснює, по мірі змінення цін на продукти-складники та сировину, перерахунок цін на готову продукцію.
  5. Веде реєстрацію калькуляційних карток в установленому порядку.
  6. Складає на основі заявок завідувача виробництва або шеф-кухаря розрахунок необхідної кількості продуктів для виготовляння страв, напівфабрикатів та кулінарних виробів.
  7. Здійснює вибірку з товарних звітів та веде оперативний облік вироблених страв та готової продукції.
  8. Бере участь в інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.
  9. _________________________________________________________________.
  10. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Калькулятор має право:
  1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
  2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
  3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
  4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
  5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Калькулятор несе відповідальність:
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.


  УЗГОДЖЕНО

  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.

  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  Інші документи

  ↑ Вгору