Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Керівництво
 4. Посадова інструкція генерального директора телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії) (укр.)

Посадова інструкція генерального директора телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії) (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ (ТЕЛЕКОМПАНІЇ, РАДІОКОМПАНІЇ)


I. Загальні положення
 1. Генеральний директор телерадіокомпанії безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Генерального директора телерадіокомпанії заміняє _______________.
 3. Повинен знати:
  - законодавчі та нормативні акти, постанови, накази, розпорядження органів вищого рівня щодо організації діяльності теле-, радіомовлення;
  - інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарства, наукового і культурного життя в країні, області (регіоні), передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації теле-, радіомовлення;
  - технічні засоби та технології створення теле-, радіопрограм;
  - авторське і трудове законодавство;
  - організацію виробництва, праці і управління, основи планування та фінансування;
  - методи господарського розрахунку;
  - форми і системи оплати праці та матеріального стимулювання;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.
 4. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
  - Післядипломна освіта в галузі управління.
  - Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня — не менше 5 років.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керує всіма видами діяльності телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії).
 2. Організовує і спрямовує роботу її структурних підрозділів, очолює творчу діяльність журналістських колективів компанії з удосконалення жанрів теле-, радіожурналістики, використання усіх її засобів вираження, бере особисту участь у підготовці і випуску в ефір матеріалів про найважливіші події в області (регіоні).
 3. Очолює розроблення перспективних і поточних календарно-тематичних виробничо-фінансових планів структурних підрозділів телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії), організаційно забезпечує їх збалансованість із можливостями технічних засобів та їх кількістю, матеріальними і фінансовими ресурсами.
 4. Забезпечує виконання планових показників.
 5. Здійснює постійний зв’язок із регіональними органами державного управління, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та творчими спілками.
 6. Укладає договори з підприємствами, організаціями і установами, контролює їх виконання.
 7. Упроваджує у повсякденну практику роботи передовий вітчизняний і зарубіжний досвід зі створення теле-, радіопрограм.
 8. Затверджує документи на оплату праці штатних і позаштатних працівників.
 9. Контролює виконання підрозділами мовлення календарно-тематичних планів.
 10. Здійснює заходи із застосування прогресивних форм організації та охорони праці, удосконалення видів і форм мовлення.
 11. Контролює раціональне використання передбачених для компанії фінансових асигнувань матеріальних і технічних ресурсів.
 12. Сприяє обміну програмами, які створено компанією, з іншими виробниками програм.
 13. Постійно дбає про забезпечення компанії кваліфікованими працівниками.
 14. Створює умови для їхнього постійного творчого зростання та підвищення кваліфікації.
 15. Забезпечує реалізацію госпрозрахункових принципів у економічній та господарській діяльності компанії.
 16. Приймає рішення щодо зарахування на роботу, звільнення та заохочення працівників, а також накладання дисциплінарних стягнень.
 17. _________________________________________________________________.
 18. _________________________________________________________________.


III. Права

Генеральний директор телерадіокомпанії має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Генеральний директор телерадіокомпанії несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

Інші документи

↑ Вгору