Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Виробництво
 4. Посадова інструкція начальника котельні (укр.)

Посадова інструкція начальника котельні (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНІ


I. Загальні положення
 1. Начальник котельні безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Начальник котельні виконує вказівки _______________.
 3. Начальник котельні заміняє _______________.
 4. Начальника котельні заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - законодавчі та нормативні акти, накази і розпорядження органів вищого рівня з питань організації виробництва та розподілення тепла;
  - встановлене устаткування і правила його технічної експлуатації;
  - основи економіки та організації виробництва, праці та управління;
  - основи трудового законодавства, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр).
  - Післядипломна освіта у галузі управління.
  - Стаж роботи за професією: для спеціаліста — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю котельні з виробництва та розподілення теплової енергії для обігріву житла і побутової потреби населення та на комунально-побутові і технологічні потреби підприємств, організацій, установ.
 2. Забезпечує безперебійне виробництво теплової енергії згідно з температурою зовнішнього повітря, раціональне використання котельного устаткування і теплових мереж.
 3. Контролює дотримання установлених лімітів та питомих норм витрат палива (твердого, рідкого, газоподібного), електроенергії і води, своєчасну оплату використаної теплової енергії споживачами.
 4. Організовує розроблення заходів щодо зменшення собівартості виробленої теплової енергії і контролює їх виконання.
 5. Здійснює керівництво роботами з локалізації та ліквідації аварійних ситуацій у котельні та на теплових мережах.
 6. Організовує будівництво нових об’єктів і реконструкцію діючих, своєчасну і якісну підготовку котельні та теплових мереж до експлуатації в осінньо-зимовий період.
 7. Здійснює керівництво з розроблення поточних і перспективних планів розвитку та удосконалення матеріально-технічної бази котельні.
 8. Організовує роботу з обліку та звітності за всіма розділами господарсько-фінансової діяльності підприємства.
 9. Забезпечує підбір, розстановку та навчання кадрів, контролює виконання працівниками посадових обов’язків.
 10. Організовує оперативний контроль стану охорони праці і протипожежного захисту.
 11. _________________________________________________________________.
 12. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник котельні має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник котельні несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Створіть краще резюме всього за кілька хвилин і робота Вашої мрії знайдеться швидше!

Створити резюме

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

Інші документи

↑ Вгору