Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Наука, освіта, переклади
 4. Посадова інструкція перекладача (укр.)

Посадова інструкція перекладача (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЧА


I. Загальні положення
 1. Перекладач відноситься до категорії фахівців.
 2. Кваліфікаційні вимоги:
  - Перекладач - вища професійна освіта без пред'явлення вимог до стажу роботи;
  - Перекладач II категорії - вища педагогічна освіта і стаж роботи на посаді перекладача не менше 3 років;
  - Перекладач I категорії - вища педагогічна освіта і стаж роботи на посаді перекладача II категорії не менше 3 років.
 3. Призначення на посаду перекладача та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства.
 4. Перекладач повинен знати:
  - Іноземну мову;
  - Методику науково-технічного перекладу;
  - Чинну систему координації перекладів;
  - Спеціалізацію діяльності підприємства;
  - Термінологію за тематикою перекладів українською та іноземними мовами;
  - Словники, термінологічні стандарти, збірники і довідники;
  - Основи наукового літературного редагування;
  - Граматику і стилістику української та іноземної мови;
  - Основи економіки, організації праці та управління;
  - Законодавство про працю;
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку;
  - Правила і норми охорони праці.
 5. Перекладач підпорядковується директору підприємства; керівнику відповідного структурного підрозділу; іншій посадовій особі.
 6. На час відсутності перекладача (відпустка, хвороба, тощо) його обов'язки виконує особа, призначена наказом директора підприємства, яке несе відповідальність за належне їх виконання.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Перекладає наукову, технічну, суспільно-політичну, економічну та іншу спеціальну літературу, патентні описи, нормативно-технічну і товаросупровідну документацію, матеріали листування із зарубіжними організаціями, а також матеріали конференцій, нарад, семінарів і т.п.
 2. Виконує у встановлені терміни усні і письмові, повні і скорочені переклади, забезпечуючи при цьому точну відповідність перекладів лексичному, стилістичному і смисловому змісту оригіналів, дотримання встановлених вимог відносно наукових і технічних термінів і визначень.
 3. Здійснює редагування перекладів.
 4. Готує анотації та реферати іноземної літератури і науково-технічної документації.
 5. Бере участь у складанні тематичних оглядів за зарубіжними матеріалами.
 6. Веде роботу з уніфікації термінів, удосконалення понять і визначень по тематиці перекладів по відповідних галузях економіки, науки і техніки, облік і систематизацію виконаних перекладів, анотацій, рефератів.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


III. Права

Перекладач має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналові В межах своєї компетенції.
 6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
 7. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 8. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 9. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удоскона-лення у встановленому порядку.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Перекладач несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.

Якщо вам потрібен персонал розміщуйте безкоштовно вакансію на сайті!

Додати вакансію

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

Інші документи

↑ Вгору