UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Туризм та спорт
 4. Посадова інструкція менеджера з туризму (укр.)

Посадова інструкція менеджера з туризму (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕНЕДЖЕРА З ТУРИЗМУ


I. Загальні положення
 1. Менеджер з туризму належить до професійної групи "Професіонали", є штатним працівником підприємства, та призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора підприємства у встановленому трудовим законодавством порядку.
 2. Менеджер з туризму підпорядковуєтся безпосередньо директору.
 3. На період відсутності менеджера з туризму його обов’язки виконує інший менеджер з туризму, який є також штатним працівником.
 4. При виконанні своїх трудових обов’язків, менеджер з туризму керується:
  - нормативними документами по питанням виконуваної роботи;
  - статутом підприємства;
  - наказами та розпорядженнями директора;
  - правилами внутрішнього трудового розпорядку;
  - даною посадовою інструкцією.
 5. На дану Посаду призначається особа, що має повну вищу або базову вищу професійну освіту (бажано за фахом) "менеджер з туризму", без вимог до стажу роботи.
 6. Менеджер з туризму повинен знати:
  - законодавство України про туризм, нормативні акти органів виконавчої влади в цій галузі;
  - міжнародні договори і угоди щодо туризму, в яких бере участь Україна;
  - історичні, природні, культурні пам’ятки країн світу;
  - традиції, географію і клімат зарубіжних країн;
  - систему класифікацій та схему роботи з гостинницями, санаторіями, віллами та готелями.
  - перелік об’єктів громадського харчування і розваг, а також установ оздоровчого і спортивного назначення по своєму направленню;
  - види засобів транспорту і варіанти можливих транспортних сполучень з зарубіжними територіями;
  - порядок роботи консульсько-візових служб;
  - порядок валютного і митного контролю;
  - туристичні каталоги і довідкову інформацію;
  - кон’юктуру туристичного ринку;
  - основи маркетингу і реклами;
  - правила страхування туристів;
  - правила оформлення путівок, ваучерів, страхових полюсів;
  - порядок роботи з дисконтними картками;
  - вартість турів та інших послуг, що надаються суб'єктом туристичної діяльності;
  - правила складання кошторисів турів та екскурсій;
  - правила встановлення ділових контактів і тактику проведення ділових переговорів;
  - методи зібрання і обробки інформації із застосуванням сучасних технічних засобів зв’язку і комп’ютерних технологій.
 7. Менеджер з туризму повинен вміти:
  - поповнювати інформаційний матеріал рекламного характеру;
  - отримувати інформацію про місце розташування, клімат, історію країн світу;
  - в цікавій та доступній формі подавати інформацію клієнту;
  - планувати та організовувати туристичні поїздки;
  - бронювати автобусні тури, авіа-білети та білети на залізно дорожній транспорт;
  - оформлення договорів і контрактів з реалізації турів;
  - користуватися довідковою літературою і інтернет-ресурсами;
  - подавати та отримувати необхідні довідки та документи, в тому числі закордонні паспорта туристів для оформлення віз;
  - підписувати відповідні документи.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Збирає, вивчає і аналізує вимоги та побажання клієнтів до туристичних послуг.
 2. Здійснює пошук найбільш вигідних по вартості, строкам і якості послуг, які надаються туроператорами, які надають послуги по розміщенню і екскурсійному обслуговуванню туристів.
 3. Встановлює контакти з готелями, санаторіями і організаціями, які надають екскурсійні і транспортні послуги по перевезенню пасажирів; погоджує з ними основні умови договору на надання послуг і забезпечує заключення такого договору.
 4. Приймає участь у встановленні вартості туристичного пакету , який залежить від вартості послуг, включених в перелік тура і власних витрат.
 5. Забезпечує клієнта необхідною усною і письмовою інформацією, а також консультує клієнтів про:
  - правила в’їзду в країну та перебування в ній;
  - порядок і терміни оформлення віз;
  - валютний і митний контроль;
  - пам’ятки історії та культури;
  - транспортне, візове, екскурсійне обслуговування;
  - розміщення і харчування туристів;
  - маршрути подорожей і програми перебування;
  - дату і час початку і закінчення подорожі;
  - порядок зустрічі, проводів і супровід туристів;
  - міру забезпечення безпеки під час подорожі.
 6. Формує списки туристів і складає графіки заїзду в санаторії, готелі, вілли.
 7. Подає та отримує необхідні довідки та документи, в тому числі закордонні паспорта туристів для оформлення віз.
 8. Отримує інформацію про місце і час прибуття туристів, організовує своєчасний від’їзд і приїзд туристичної групи.
 9. Проводить інструктаж туристів по дотриманню заходи безпеки при огляді пам’яток, а також інструктує про правила поведінки в транспортних засобах і правилах надання першої медичної допомоги;.
 10. Веде статистику організованих турів та готує звітність.
 11. Негайно повідомляє директора та зацікавлених осіб про надзвичайну ситуацію з туристами під час туристичної поїздки, а також про туристів, які не повернулися із подорожі.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


III. Права

Менеджер з туризму має право:
 1. знайомитися з проектами рішень директора підприємства, які стосуються його професійної діяльності.
 2. запрошувати і отримувати від директора підприємства та інших спеціалістів (бухгалтера, юриста, програміста та ін..) документи, інформацію, в тому числі програмне забезпечення, необхідні для виконання його посадових обов’язків.
 3. подавати на розгляд директору пропозиції по удосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, які передбачені в даній посадовій інструкції.
 4. повідомляти директора про усі недоліки, виявлені під час роботи і подавати пропозиції по їх усуненню.
 5. взаємодіяти з усіма службами підприємства по питаннях своєї професійної діяльності.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Менеджер по туризму несе відповідальність за:
 1. невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених данною посадовою інструкцією – відповідальність несеться в межах встановлених діючим трудовим законодавством України.
 2. нанесення матеріальної шкоди – в межах встановлених діючим трудовим та цивільним законодавством України.
 3. правопорушення, здійсненні при виконанні своїх посадових обов’язків – відповідальність несеться в межах, встановлених діючим адміністративним, кримінальним, цивільним.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору