Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. Посадові інструкції
  3. Туризм та спорт
  4. Посадова інструкція менеджера з туризму (укр.)

  Посадова інструкція менеджера з туризму (укр.)  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 201_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕНЕДЖЕРА З ТУРИЗМУ


  I. Загальні положення
  1. Менеджер з туризму належить до професійної групи "Професіонали", є штатним працівником підприємства, та призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора підприємства у встановленому трудовим законодавством порядку.
  2. Менеджер з туризму підпорядковуєтся безпосередньо директору.
  3. На період відсутності менеджера з туризму його обов’язки виконує інший менеджер з туризму, який є також штатним працівником.
  4. При виконанні своїх трудових обов’язків, менеджер з туризму керується:
   - нормативними документами по питанням виконуваної роботи;
   - статутом підприємства;
   - наказами та розпорядженнями директора;
   - правилами внутрішнього трудового розпорядку;
   - даною посадовою інструкцією.
  5. На дану Посаду призначається особа, що має повну вищу або базову вищу професійну освіту (бажано за фахом) "менеджер з туризму", без вимог до стажу роботи.
  6. Менеджер з туризму повинен знати:
   - законодавство України про туризм, нормативні акти органів виконавчої влади в цій галузі;
   - міжнародні договори і угоди щодо туризму, в яких бере участь Україна;
   - історичні, природні, культурні пам’ятки країн світу;
   - традиції, географію і клімат зарубіжних країн;
   - систему класифікацій та схему роботи з гостинницями, санаторіями, віллами та готелями.
   - перелік об’єктів громадського харчування і розваг, а також установ оздоровчого і спортивного назначення по своєму направленню;
   - види засобів транспорту і варіанти можливих транспортних сполучень з зарубіжними територіями;
   - порядок роботи консульсько-візових служб;
   - порядок валютного і митного контролю;
   - туристичні каталоги і довідкову інформацію;
   - кон’юктуру туристичного ринку;
   - основи маркетингу і реклами;
   - правила страхування туристів;
   - правила оформлення путівок, ваучерів, страхових полюсів;
   - порядок роботи з дисконтними картками;
   - вартість турів та інших послуг, що надаються суб'єктом туристичної діяльності;
   - правила складання кошторисів турів та екскурсій;
   - правила встановлення ділових контактів і тактику проведення ділових переговорів;
   - методи зібрання і обробки інформації із застосуванням сучасних технічних засобів зв’язку і комп’ютерних технологій.
  7. Менеджер з туризму повинен вміти:
   - поповнювати інформаційний матеріал рекламного характеру;
   - отримувати інформацію про місце розташування, клімат, історію країн світу;
   - в цікавій та доступній формі подавати інформацію клієнту;
   - планувати та організовувати туристичні поїздки;
   - бронювати автобусні тури, авіа-білети та білети на залізно дорожній транспорт;
   - оформлення договорів і контрактів з реалізації турів;
   - користуватися довідковою літературою і інтернет-ресурсами;
   - подавати та отримувати необхідні довідки та документи, в тому числі закордонні паспорта туристів для оформлення віз;
   - підписувати відповідні документи.
  8. _________________________________________________________________.
  9. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Збирає, вивчає і аналізує вимоги та побажання клієнтів до туристичних послуг.
  2. Здійснює пошук найбільш вигідних по вартості, строкам і якості послуг, які надаються туроператорами, які надають послуги по розміщенню і екскурсійному обслуговуванню туристів.
  3. Встановлює контакти з готелями, санаторіями і організаціями, які надають екскурсійні і транспортні послуги по перевезенню пасажирів; погоджує з ними основні умови договору на надання послуг і забезпечує заключення такого договору.
  4. Приймає участь у встановленні вартості туристичного пакету , який залежить від вартості послуг, включених в перелік тура і власних витрат.
  5. Забезпечує клієнта необхідною усною і письмовою інформацією, а також консультує клієнтів про:
   - правила в’їзду в країну та перебування в ній;
   - порядок і терміни оформлення віз;
   - валютний і митний контроль;
   - пам’ятки історії та культури;
   - транспортне, візове, екскурсійне обслуговування;
   - розміщення і харчування туристів;
   - маршрути подорожей і програми перебування;
   - дату і час початку і закінчення подорожі;
   - порядок зустрічі, проводів і супровід туристів;
   - міру забезпечення безпеки під час подорожі.
  6. Формує списки туристів і складає графіки заїзду в санаторії, готелі, вілли.
  7. Подає та отримує необхідні довідки та документи, в тому числі закордонні паспорта туристів для оформлення віз.
  8. Отримує інформацію про місце і час прибуття туристів, організовує своєчасний від’їзд і приїзд туристичної групи.
  9. Проводить інструктаж туристів по дотриманню заходи безпеки при огляді пам’яток, а також інструктує про правила поведінки в транспортних засобах і правилах надання першої медичної допомоги;.
  10. Веде статистику організованих турів та готує звітність.
  11. Негайно повідомляє директора та зацікавлених осіб про надзвичайну ситуацію з туристами під час туристичної поїздки, а також про туристів, які не повернулися із подорожі.
  12. _________________________________________________________________.
  13. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Менеджер з туризму має право:
  1. знайомитися з проектами рішень директора підприємства, які стосуються його професійної діяльності.
  2. запрошувати і отримувати від директора підприємства та інших спеціалістів (бухгалтера, юриста, програміста та ін..) документи, інформацію, в тому числі програмне забезпечення, необхідні для виконання його посадових обов’язків.
  3. подавати на розгляд директору пропозиції по удосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, які передбачені в даній посадовій інструкції.
  4. повідомляти директора про усі недоліки, виявлені під час роботи і подавати пропозиції по їх усуненню.
  5. взаємодіяти з усіма службами підприємства по питаннях своєї професійної діяльності.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Менеджер по туризму несе відповідальність за:
  1. невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених данною посадовою інструкцією – відповідальність несеться в межах встановлених діючим трудовим законодавством України.
  2. нанесення матеріальної шкоди – в межах встановлених діючим трудовим та цивільним законодавством України.
  3. правопорушення, здійсненні при виконанні своїх посадових обов’язків – відповідальність несеться в межах, встановлених діючим адміністративним, кримінальним, цивільним.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений: ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.


  Шукаєте роботу?

  Шукаєте персонал?

  ↑ Вгору