UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Посадові інструкції
 3. Офісний персонал
 4. Посадова інструкція помічника керівника підприємства (укр.)

Посадова інструкція помічника керівника підприємства (укр.)(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПОМІЧНИКА КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА


I. Загальні положення
 1. Призначається на посаду наказом керівника підприємства.
 2. Підзвітний керівнику підприємства.
 3. Мета діяльності: допомога керівнику з окремих питань діяльності підприємства і створення умов, що забезпечують максимальну ефективність праці керівника.
 4. Кваліфікаційні вимоги:
  - неповна або повна вища освіта,
  - стаж роботи не менше двох років,
  - вміння працювати на комп'ютері на рівні користувача.
 5. Повинен знати:
  - політику і цілі діяльності підприємства;
  - постанови, розпорядження, накази, положення, інструкції та інші керівні матеріали та нормативні документи стосовно діяльності підприємства;
  - структуру і керівний склад підприємства та його підрозділів;
  - встановлені стандарти, норми, правила, методики і процедури, що стосуються окремих видів діяльності при допомозі керівнику підприємства в його роботі;
  - правила користування приймально-переговорними пристроями, технічними засобами оброблення документів, усної та писемної документної інформації, комп'ютерами і відповідним програмним забезпеченням;
  - стандарти системи організаційно-розпорядчої документації;
  - етичні засади і правила ділового спілкування;
  - основи адміністративного права, законодавства про працю, а також іншого спеціалізованого законодавства ( у випадку спеціалізації на окремих видах діяльності поза рамками здійснення функцій адміністративного характеру).
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює контроль за своєчасним виконанням працівниками підприємства виданих наказів та розпоряджень; розробляє методики такого контролю і веде картки обліку виконання наказів, розпоряджень і доручень керівника підприємства.
 2. Планує робочий день керівника підприємства (зустрічі, телефонні дзвінки тощо).
 3. Здійснює технічне забезпечення діяльності керівника підприємства (замовлення транспорту, організація зустрічей, переговорів тощо).
 4. Здійснює короткочасні службові відрядження за вказівкою керівника підприємства для вирішення окремих питань.
 5. Супроводжує керівника підприємства на зустрічах і у відрядженнях.
 6. Бере участь у переговорах, ділових зустрічах, спеціальних прийомах; веде протоколи і складає необхідні документи за результатами зустрічей, переговорів.
 7. Підтримує зв'язок з іншими організаціями і підприємствами, а також державними органами і вирішує справи, які не потребують особистої присутності керівника підприємства.
 8. За дорученням керівника підприємства узгоджує або вирішує окремі питання з керівниками і працівниками структурних підрозділів, контролює виконання ними окремих доручень і наказів керівника підприємства, а також отримує від них необхідну інформацію і матеріали.
 9. У межах своєї компетенції готує проекти наказів, рішень і розпоряджень керівника підприємства, а також, за дорученням керівника підприємства, інших матеріалів і документів, що стосуються діяльності підприємства.
 10. Збирає і отримує матеріали та інформацію з різних зовнішніх джерел, що необхідна керівникові підприємства, а також забезпечує її аналіз; доповідає результати такого аналізу керівнику підприємства.
 11. Організовує діловодство, вивчає кореспонденцію, що надійшла на ім'я керівника підприємства, в межах своєї компетенції готує проекти відповідей або рішень.
 12. Веле запис на прийом до керівника підприємства і організовує прийом відвідувачів.
 13. Виконує окремі доручення керівника підприємства щодо управління перосналом, здійснює контроль за роботоє окремих працівників.
 14. Виконує інші обов'язки і доручення керівника підприємства в рамках своєї компетенції і спеціалізації на додаткових окремих видах діяльності.
 15. _________________________________________________________________.
 16. _________________________________________________________________.


III. Права
 1. Визначати пріоритети у взаємовідносинах керівника підприємства з окремими працівниками, посадовими особами інших організацій, відвідувачами.
 2. Візувати та підписувати окремі категорії документів, що належать до його компетенції.
 3. Ознайомлюватися з документами, які визначають його права і обов'язки, а також критерії якості здійсненої ним роботи.
 4. Запитувати і отримувати від структурних підрозділів підприємства, а також від інших організацій (у межах своєї компетенції) різні матеріали, довідки, інформацію та документи.
 5. Готувати проекти рішень і окремих документів у межах своєї компетенції.
 6. У межах своєї компетенції та повноважень відповідати на телефонні дзвінки, адресовані керівнику підприємства, з метою ефективного використання його робочого часу.
 7. Вносити пропозиції керівнику підприємства щодо підвищення ефективності і якості своєї роботи.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність
 1. За неякісне та несвоєчасне виконання розпоряджень керівника підприємства.
 2. За неточність, недостовірність і необгрунтованість підготовлених звітів за результатами здійсненого аналізу різних документів та інших матеріалів.
 3. За спричинені підприємству матеріальні збитки внаслідок власної провини відповідно до чинного законодавства України.
 4. За недотримання Правил внутрішнього розпорядку та Положення про комерційну таємницю підприємства.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.


Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

↑ Вгору