UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. ВНЗ України. Довідник абітурієнта
 3. ВНЗ Харкові. Інженерія, виробництво, робочі спеціальності

ВНЗ Харкові. Інженерія, виробництво, робочі спеціальності

Сторінка 1 з 2

Кожен з школярів-старшокласників мріє про різне. Хтось з дитинства виношує ідею стати програмістом, інші бачать себе чудовим фахівцем в області економіки і фінансів. На щастя, вибір ВНЗ , і відповідно, можливостей величезний. Абітурієнт може вибрати як узкопрофілірованний ВНЗ, де готуватимуть майбутніх спеціалістів зі схожими напрямами, так і багатопрофільний ВНЗ , де різні студенти освоюють безліч професій.

Нижче представлені всі ВУЗи по напряму . Крім всієї необхідної інформації для абітурієнта, до кожного учбового закладу є можливість залишити коментар, поставити запитання або просто поспілкуватися зі студентами ВНЗ.

 • Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. Факультет Інженерних мереж та екології міст. Кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод

  Адрес: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, ст. метро «Архітектора Бекетова»

  Факультети 

  Факультет Інженерних мереж та екології міст. Кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод.

 • Національна академія Національної гвардії України

  Адрес: м. Харків, пл. Повстання, 3

  Факультети - командно-штабної; - інженерно-технічний; - укономіки та менеджмент; - гуманітарний

 • Кримська філія ФГТУ ВПО "Морська державна академія імені адмірала Ф. Ф. Ушакова"

  Адрес: м. Севастополь, вул. Героїв Севастополя, 7, корпус 8 / 22

  Факультети - Судоводіння; - Екcплуатація судовиx енергетичних уcтановок; - Екcплуатація судовогo елeктроприладу та засобів автoматики.

 • Національний гірничий університет

  Адрес: м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19

  Факультети - Інститут Економіки (Фінансово-економічний, факультет менеджменту); - Інститут електроенергетіки (факультет інформаційних технологій, факультет електротехнічний); - Гірничий інститут (гірничий факультет); - Юридичний факультет; - Факультет будівництва; - Механіко-машинобудівний факультет; - Геологорозвідувальний факультет; - Інститут заочно-дистанційної освіти; - Міжгалузевий інститут безперервної освіти

 • Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна

  Адрес: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2

  Факультети - мости і тунелі; - електрифікація залізничного транспорту; - механічний; - управління процесами перевезень на залізничному транспорті; - організація будівництва доріг і експлуатація колії; - промислове і цивільне будівництво; - економіка і менеджмент на транспорті; - технічна кібернетика.

 • Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

  Адрес: м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25

  Факультети - агрономічний; - механізації сільського господарства; - обліку і фінансів; - менеджменту і маркетингу; - ветеринарної медицини; - біотехнологічний; - еколого-меліоративний.

 • Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки

  Адрес: м. Кіровоград, вул. Полтавська, 40

  Факультети - економічний; - психологічний; - дизайну; - юридичний.

 • Українська державна академія залізничного транспорту

  Адрес: м. Харкiв, майдан Фейєрбаха, 7

  Факультети - управління процесами перевезень; - автоматики, телемеханіки та зв'язку; - будівельний; - економіки транспорту; - механічний.

 • Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

  Адрес: Харківська обл., Харківський р-н, пос. Комуніст-1, учбове містечко ХНАУ

  Факультети - обліку та фінансів; - менеджменту і економіки; - інженерів землевпорядкування; - агрономічний; - агрохімії і грунтознавства; - захисту рослин; - лісового господарства.

 • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка

  Адрес: м. Харків, вул. Артема, 44

  Факультети  Енергетики і комп'ютерних технологій: - автоматизація і комп’ютерно-інтегроване управління; - електротехніка і електротехнології; - енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі. Механіко-технологічний: - процеси, машини і устаткування агропромислового комплексу; - якість, стандартизація і сертифікація. Технічного сервісу: - колісні і гусеничні транспортні засоби; - машини і устаткування сільськогосподарського виробництва; - устаткування лісового...

 • Феодосійський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова

  Адрес: АРК, м. Феодосія, смт Приморський, вул. Радянська, 19

  Факультети - інженерно-економічний; - кораблебудівний; - машинобудівний.

 • Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості

  Адрес: АРК, м. Севастополь, вул. Курчатова, 7

  Факультети - атомна енергетика; - автоматизоване управління технологічними процесами; - спеціалізовані комп'ютерні системи; - хімічна технологія рідких розсіяних елементів і матеріалів на їх основі; - фізичний захист ядерних устаткувань; - енергетичний менеджмент; - екологія та охорона навколишнього середовища; - метрологія та вимірювальна техніка; - нетрадиційні джерела енергії; - електричні станції; - елктротехнічні системи електроспоживання; - еколого-економічний моніторинг; -...

 • Дніпродзержинський державний технічний університет

  Адрес: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська, 2-а

  Факультети - металургійний; - хiмiко-технологiчний; - економіки та менеджменту; - соціології та філології; - електронiки та комп'ютерної техніки; - механічний; - енергетичний.

 • Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

  Адрес: м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 18, 14-й корп. (механіко-математичний факультет), к. 205 (приймальна комісія)

  Факультети - української і іноземної філології та мистецтвознавства; - соціально-гуманітарний; - систем і засобів масової комунікації; - міжнародної економіки; - економічний; - історичний; - психології; - юридичний; - медичний; - фізики, електроніки та комп'ютерних систем; - хімічний; - біолого-екологічний; - геолого-географічний; - прикладної математики; - механіко-математичний; - фізико-технічний.

 • Український державний хіміко-технологічний університет

  Адрес: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8

  Факультети - технології неорганічних речовин; - технології органічних речовин; - технології високомолекулярних сполук; - технології силікатів; - механічний; - економічний.

 • Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

  Адрес: м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а

  Факультети - промислового і цивільного будівництва; - будівельний; - архітектурний; - механічний; - економічний; - екології та безпеки життєдіяльності; - інститут заочної і дистанційної освіти(фінансово-економічний та технічний).

 • Національна металургійна академія України

  Адрес: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4

  Факультети - металургія; - хімічна технологія; - ливарне виробництво; - електромеханіка; - інженерне матеріалознавство; - машинобудування; - інженерна механіка; - екологія; - економіка підприємства; - фінанси; - облік і аудит; - менеджмент; - економічна кібернетика; - комп'ютерні науки; - теплоенергетика; - автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології; - професійна освіта; - документознавство та інформаційна діяльність; - філологія.

 • Криворізький національний університет

  Адрес: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз'їзду, 11

  Факультети перелік напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки "бакалавр": - 6.010101 Дошкільна освіта - 6.010102 Початкова освіта - 6.010104 Професійна освіта (за профілем) - 6.010103 Технологічна освіта - 6.020202 Хореографія - 6.020204 Музичне мистецтво - 6.020205 Образотворче мистецтво - 6.020207 Дизайн - 6.020302 Історія - 6.020303 Філологія. Українська мова та література - 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська). - 6.020303 Філологія. Мова і література...

 • Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

  Адрес: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Курчатова, 13

  Факультети - маркетингу, торгівлі і митної справи; - харчових виробництв; - обліку і фінансів; - харчування.

 • Херсонський національний технічний університет

  Адрес: м. Херсон, Бериславське шосе, 24

  Факультети - кібернетики; - економіки; - технології і дизайну; - машинобудування; - міжнародних економічних відносин; - заочного та дистанційного навчання.

Ctrl →
1 з 2

Ми намагаємося постійно оновлювати дані про вузи і збільшувати кількість корисної інформації про навчальні заклади міста. Якщо Ви не знайшли в списку якийсь ВНЗ , будь ласка, напишіть нам і вкажіть назву ВНЗ. Дякуємо за допомогу.


Часто шукають

↑ Вгору