Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
  1. Робота в Україні
  2. ВНЗ України. Довідник абітурієнта
  3. ВНЗ Києві. Інженерія, виробництво, робочі спеціальності

  ВНЗ Києві. Інженерія, виробництво, робочі спеціальності

  Сторінка 1 з 3

  Кожен з школярів-старшокласників мріє про різне. Хтось з дитинства виношує ідею стати програмістом, інші бачать себе чудовим фахівцем в області економіки і фінансів. На щастя, вибір ВНЗ , і відповідно, можливостей величезний. Абітурієнт може вибрати як узкопрофілірованний ВНЗ, де готуватимуть майбутніх спеціалістів зі схожими напрямами, так і багатопрофільний ВНЗ , де різні студенти освоюють безліч професій.

  Нижче представлені всі ВУЗи по напряму . Крім всієї необхідної інформації для абітурієнта, до кожного учбового закладу є можливість залишити коментар, поставити запитання або просто поспілкуватися зі студентами ВНЗ.

  • Європейський університет

   Адрес: м. Київ, бул. Академіка Вернадського, 16в (м. "Святошин")

   Факультети 


   • факультет інформаційних систем і технологій;
   • факультет економіки та менеджменту;
   • юридичний факультет;
   • факультет по роботі з іноземними студентами.

   Спеціальності та освітні програми для вступників:


   ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР (Фаховий бізнес - коледж)


   029...

  • Кримська філія ФГТУ ВПО "Морська державна академія імені адмірала Ф. Ф. Ушакова"

   Адрес: м. Севастополь, вул. Героїв Севастополя, 7, корпус 8 / 22

   Факультети - Судоводіння; - Екcплуатація судовиx енергетичних уcтановок; - Екcплуатація судовогo елeктроприладу та засобів автoматики.

  • Національний гірничий університет

   Адрес: м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19

   Факультети - Інститут Економіки (Фінансово-економічний, факультет менеджменту); - Інститут електроенергетіки (факультет інформаційних технологій, факультет електротехнічний); - Гірничий інститут (гірничий факультет); - Юридичний факультет; - Факультет будівництва; - Механіко-машинобудівний факультет; - Геологорозвідувальний факультет; - Інститут заочно-дистанційної освіти; - Міжгалузевий інститут безперервної освіти

  • Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна

   Адрес: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2

   Факультети - мости і тунелі; - електрифікація залізничного транспорту; - механічний; - управління процесами перевезень на залізничному транспорті; - організація будівництва доріг і експлуатація колії; - промислове і цивільне будівництво; - економіка і менеджмент на транспорті; - технічна кібернетика.

  • Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

   Адрес: м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25

   Факультети - агрономічний; - механізації сільського господарства; - обліку і фінансів; - менеджменту і маркетингу; - ветеринарної медицини; - біотехнологічний; - еколого-меліоративний.

  • Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки

   Адрес: м. Кіровоград, вул. Полтавська, 40

   Факультети - економічний; - психологічний; - дизайну; - юридичний.

  • Феодосійський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова

   Адрес: АРК, м. Феодосія, смт Приморський, вул. Радянська, 19

   Факультети - інженерно-економічний; - кораблебудівний; - машинобудівний.

  • Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості

   Адрес: АРК, м. Севастополь, вул. Курчатова, 7

   Факультети - атомна енергетика; - автоматизоване управління технологічними процесами; - спеціалізовані комп'ютерні системи; - хімічна технологія рідких розсіяних елементів і матеріалів на їх основі; - фізичний захист ядерних устаткувань; - енергетичний менеджмент; - екологія та охорона навколишнього середовища; - метрологія та вимірювальна техніка; - нетрадиційні джерела енергії; - електричні станції; - елктротехнічні системи електроспоживання; - еколого-економічний моніторинг; -...

  • Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті

   Адрес: м. Київ, вул. Дружківська, 8, к. 414

   Факультети - фінанси; - правознавство; - екологія та охорона навколишнього середовища; - геодезія; - фотограмметрія; - картографія; - землевпорядкування та кадастр; - геоінформаційні системи та технології; - інформаційні управляючі системи та технології.

  • Київський університет економіки і технологій транспорту

   Адрес: м. Київ, вул. Лукашевича, 19

   Факультети - інфраструктури та рухомого складу залізничного транспорту; - управління залізничним транспортом; - фінансово-економічний.

  • Дніпродзержинський державний технічний університет

   Адрес: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська, 2-а

   Факультети - металургійний; - хiмiко-технологiчний; - економіки та менеджменту; - соціології та філології; - електронiки та комп'ютерної техніки; - механічний; - енергетичний.

  • Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

   Адрес: м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 18, 14-й корп. (механіко-математичний факультет), к. 205 (приймальна комісія)

   Факультети - української і іноземної філології та мистецтвознавства; - соціально-гуманітарний; - систем і засобів масової комунікації; - міжнародної економіки; - економічний; - історичний; - психології; - юридичний; - медичний; - фізики, електроніки та комп'ютерних систем; - хімічний; - біолого-екологічний; - геолого-географічний; - прикладної математики; - механіко-математичний; - фізико-технічний.

  • Український державний хіміко-технологічний університет

   Адрес: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8

   Факультети - технології неорганічних речовин; - технології органічних речовин; - технології високомолекулярних сполук; - технології силікатів; - механічний; - економічний.

  • Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

   Адрес: м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а

   Факультети - промислового і цивільного будівництва; - будівельний; - архітектурний; - механічний; - економічний; - екології та безпеки життєдіяльності; - інститут заочної і дистанційної освіти(фінансово-економічний та технічний).

  • Національна металургійна академія України

   Адрес: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4

   Факультети - металургія; - хімічна технологія; - ливарне виробництво; - електромеханіка; - інженерне матеріалознавство; - машинобудування; - інженерна механіка; - екологія; - економіка підприємства; - фінанси; - облік і аудит; - менеджмент; - економічна кібернетика; - комп'ютерні науки; - теплоенергетика; - автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології; - професійна освіта; - документознавство та інформаційна діяльність; - філологія.

  • Криворізький національний університет

   Адрес: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз'їзду, 11

   Факультети перелік напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки "бакалавр": - 6.010101 Дошкільна освіта - 6.010102 Початкова освіта - 6.010104 Професійна освіта (за профілем) - 6.010103 Технологічна освіта - 6.020202 Хореографія - 6.020204 Музичне мистецтво - 6.020205 Образотворче мистецтво - 6.020207 Дизайн - 6.020302 Історія - 6.020303 Філологія. Українська мова та література - 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська). - 6.020303 Філологія. Мова і література...

  • Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

   Адрес: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Курчатова, 13

   Факультети - маркетингу, торгівлі і митної справи; - харчових виробництв; - обліку і фінансів; - харчування.

  • Херсонський національний технічний університет

   Адрес: м. Херсон, Бериславське шосе, 24

   Факультети - кібернетики; - економіки; - технології і дизайну; - машинобудування; - міжнародних економічних відносин; - заочного та дистанційного навчання.

  • Кіровоградський державний технічний університет

   Адрес: м. Кіровоград, просп. Університетський, 8

   Факультети - економіка і підприємництво; - сільскогосподарського машинобудування; - автоматики та енергетики; - проектування та експлуатації машин; - механіко-технологічний.

  • Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка

   Адрес: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1

   Факультети - іноземних мов; - історії і права; - мистецький; - природничо-географічний; - психолого-педагогічний; - фізико-математичний; - фізичного виховання; - філології та журналістики.

  Ctrl →
  1 з 3

  Ми намагаємося постійно оновлювати дані про вузи і збільшувати кількість корисної інформації про навчальні заклади міста. Якщо Ви не знайшли в списку якийсь ВНЗ , будь ласка, напишіть нам і вкажіть назву ВНЗ. Дякуємо за допомогу.


  ↑ Вгору