Аккаунт не активирован. Проверьте почту . 
  1. Работа в Украине
  2. Публикации о работе
  3. Работодателю
  4. В помощь HR

Бланк приказа о приеме на работу

9 апреля 2015 166

Затверджена наказом Мінстату України

від 09.10.95 р. N 253

Типова форма N П-1

__________________________________

Підприємство, організація

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Код за УКУД

НАКАЗ

(РОЗПОРЯДЖЕННЯ) ПРО ПРИЙОМ НА РОБОТУ

Номер наказу

Дата складання

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Дата

Прийняти на роботу з __________________________

Код

на конкурсній основі

за умовами контракту

Код

зі строком випробування ______________________

Код

чи без нього строк випробування

Строк трудового договору

Код

безстроковий

на визначений строк

Код

до ___________________________

на час виконання певної роботи

Робота _________________________

Код

основна, за сумісництвом

Цех, відділ

Дільниця

Категорія персоналу

Професія, посада

Тарифний розряд (клас), розряд

Табельний номер

1

2

3

4

5

6

Форма і система оплати праці ______________

Код

Умови праці _______________________________

Код

нормальні, шкідливі, небезпечні

Надбавка та доплати до заробітної плати ___

вид

розмір

Тривалість робочого дня (робочого тижня) при роботі з неповним

робочим часом ______________

__________________

Підпис керівника

__________________

Підпис працюючого

Зворотна сторона форми N П-1

Направляється для ознайомлення

з умовами роботи

________________________________________________________________

цех (відділ), дільниця

______________

посада

____________

підпис

"__" ________ 200 _ р.

за професією

Згоден прийняти на роботу ________________________

(на посаду)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

за тарифним розрядом ___________ зі строком випробування __________

з окладом ______________________________

цеху (відділу)

Начальник (майстер) ____________ _______________

(дільниці)підпис

"__"__________ 200 _ р.

З умовами роботи згоден (згодна) ______________

(підпис)

"__"__________ 200 _ р.

Висновок медичного огляду

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________ ____________

(посада) (підпис)

Відмітки про проходження інструктажу з техніки безпеки, протипожежного мінімуму та інше

Вид інструктажу

Дата

Посада і підпис особи, яка проводила інструктаж

Читайте также
↑ Наверх