Акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Работа в Украине
 2. ВНЗ України. Довідник абітурієнта
 3. ВНЗ і Університети Одеси

ВНЗ і Університети Одеси

Нелегко буває вибрати свою майбутню професію, а вибір учбового закладу - крок не менш відповідальний, ніж вибір самої професії. Велика кількість університетів Одеси ще більше ускладнює вибір. Справитися з труднощами, що виникають при ухваленні рішення, вам допоможе приведений нижче перелік, в якому перераховані всі ВНЗ Одеси.

Сподіваємося, серед наданої інформації Ви зможете підібрати оптимальний для себе варіант навчання в одному з ВНЗ Одеси.

 • Національна академія державного управління при Президентові України

  Адрес: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20

  Факультети Інститут вищих керівних кадрів: - Управління суспільним розвитком Інститут "Вища школа державного управління": - Публічне адміністрування Інститут державної служби та місцевого самоврядування: - Державне управління - Державне управління у сфері національної безпеки - Державне управління у сфері освіти - Державне управління у сфері охорони здоров'я - Публічна політика і управління - Місцеве самоврядування - Регіональне управління - Електронне урядування - Парламентаризм та...

 • Одеська національна академія зв'язку ім.О.С.Попова

  Адрес: м. Одеса, вул. Ковальська, 1

  Факультети - інформаційних мереж; - телекомунікаційних систем; - Навчально-науковий інститут радіо, телебачення, електроніки; - Навчально-науковий інститут поштового зв’язку; - Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту; - Навчально-науковий інститут проблем інформаційного суспільства.

 • Одеська національна академія харчових технологій

  Адрес: м. Одеса, вул. Канатна, 112

  Факультети Технологічний інститут харчової промисловості: - факультет технології зерна, хлібопродуктів, кондитерських виробництв, комбікормів і біопалива; - факультет технології і безпеки м'ясних і молочних продуктів та екологічного менеджменту; - факультет технології вина, консервованих продуктів і товарознавства; - факультет інноваційних технологій харчування, ресторанно-готельного та туристичного бізнесу Інститут механіки, автоматизації та комп'ютерних систем: - факультет автоматизації,...

 • Одеська національна морська академія

  Адрес: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8

  Факультети - судноводійний; - морських перевезень та технологій; - судномеханічний; - автоматики; - електромеханіки та радіоелектроніки; - морського права та менеджменту; - навчальний відділ по роботі з іноземними студентами (НВРІС)

 • Одеська державна академія будівництва і архітектури

  Адрес: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4

  Факультети - архітектура, - водні ресурси, - будівництво, - геодезія, картографія та землевпорядкування, - економіка і підприємництво.

 • Інститут холоду, кріотехнологій і екоенергетики ОНАХТ

  Адрес: м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3

  Факультети - факультет низькотемпературної техніки і технології; - факультет екоенергетики та нафтогазової справи; - факультет інформаційних технологій та кібербезпеки

 • Одеський національний морський університет

  Адрес: м. Одеса, вул. Мечнікова,34

  Факультети - воднотранспортних та шельфових споруд; - економіки та управління; - кораблебудівний; - механізації портів; - судномеханічний; - транспортних технологій і систем; - юридичний.

 • Одеський національний політехнічний університет

  Адрес: м. Одеса, пр. Т. Г. Шевченка, 1

  Факультети - хіміко-технологічний; - гуманітарний; - Українсько-німецький інститут; - Інститут радіоелектроніки і телекомунікацій; - Інститут промислових технологій, дизайну і менеджменту; - Інститут машинобудування; - Інститут комп'ютерних систем; - Енергетичний інститут; - Інститут електромеханіки і електроменеджменту; - Інститут бізнесу, економіки і інформаційних технологій; - Інститут медичної інженерії; - Факультет інформаційної безпеки; - Українсько-іспанський навчальний центр; -...

 • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

  Адрес: м. Одеса, вул. Дворянська, 2

  Факультети - біологічний; - геолого-географічний; - економіко-правовий; - історичний; - романо-германської філології; - фізичний; - філологічний; - філософський; - хімічний; - математики, економіки та механіки; - соціальних наук.

 • Одеський державний екологічний університет

  Адрес: м. Одеса, вул. Львівська, 15

  Факультети - комп'ютерних наук; - еколого-економічний; - природоохоронний; - гідрометеорологічни інститут.

 • Одеський національний економічний університет

  Адрес: м. Одеса, вул. Преображенська, 8

  Факультети - економіки та управління виробництвом; - кредитно-економічний; - міжнародної економіки; - обліково-економічний; - фінансово-економічний; - комерційний; - заочний.

 • Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського

  Адрес: м. Одеса, вул. Cтаропортофранківська, 26

  Факультети - художньо-графічний; - дошкільного виховання; - історико-філологічний; - початкового навчання; - іноземних мов; - Інститут фізики та математики; - Інститут мистецтв; - Інститут фізичної культури та реабілітації; - Інститут психології.

 • Ізмаїльський державний гуманітарний університет

  Адрес: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Рєпіна , 12

  Факультети - історичний; - іноземних мов; - економіки та інформатики; - філологічний; - педагогічний.

 • Комп'ютерна Академія "ШАГ" (Одеська філія)

  Адрес: м. Одеса, вул. Єврейська, 3

  Факультети - комп'ютерна графіка та дизайн; - розробка програмного забезпечення; - мережеві технології та системне адміністрування

 • Ізмаїльський інститут водного транспорту

  Адрес: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Героїв Сталінграду, 45-47

  Факультети - правознавство; - переклад; - економіка підприємства; - облік і аудит; - організація перевезень і управління на водному транспорті.

 • Одеська філія Європейського університету

  Адрес: м. Одеса, вул. Терешкової, 15

  Факультети - фінанси; - банківська справа; - облік і аудит; - економіка підприємства; - маркетинг; - менеджмент організацій.

 • Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової

  Адрес: м. Одеса, вул. Новосельського, 63

  Факультети - фортепіанно-теоретичний; - вокально-хоровий; - оркестровий.

 • Одеський державний аграрний університет

  Адрес: м. Одеса, вул. Канатна, 99

  Факультети - агрономічний; - ветеринарної медицини; - землевпорядкування; - технології виробництва та переробки продукції тваринництва; - механізації сільського господарства; - економічний.

 • Одеська національна юридична академія

  Адрес: м. Одеса, вул. Піонерська, 2

  Факультети - міжнародно-правових відносин та юридичної журналістики; - цивільної і господарської юстиції; - судово-адміністративний; - соціально-правовий; - адвокатури; - прокуратури та слідства; - підготовки професійних суддів.

 • Одеський національний медичний університет

  Адрес: м. Одеса, пров. Валіховський, 2

  Факультети - медичний №1; - медичний №2; - стоматологічний;. - фармацевтичний.

 • Одеський юридичний інститут Харківського університету внутрішніх справ

  Адрес: м. Одеса, вул. Успенська, 1

  Факультети - підготовки фахівців кримінальної міліції; - підготовки фахівців транспортної міліції; - підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання; - заочного та дистанційного навчання працівників органів внутрішніх справ; - навчально-науковий інститут фінансово-економічної безпеки і права.

 • Одеський інститут підприємництва та права

  Адрес: м. Одеса, вул. Варненська, 13 А

  Факультети - іноземних мов; - юридичний.

 • Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

  Адрес: м. Одеса, вул. Генуезька, 22

  Факультети - державного управління; - менеджменту

 • Одеський державний університет внутрішніх справ

  Адрес: м. Одеса, вул. Успенська, 1

  Факультети - підготовки фахівців кримінальної міліції; - підготовки фахівців транспортної міліції; - підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання; - Навчально-науковий інститут фінансового забезпечення і права.

 • Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини університету "Україна"

  Адрес: м. Миколаїв, вул. Друга Військова, 22

  Факультети - економіки; - підприємництва; - соціально-гуманітарний; - правознавства та менеджменту

 • Ізмаїльський факультет Одеської національної морської академії

  Адрес: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 9

  Факультети - судноводіння; - експлуатація силових енергетичних установок

 • Ренійський інститут Дніпропетровського університету економіки та права

  Адрес: Одеська обл., м. Рені, вул. Леніна, 2

  Факультети - фінансово-економічний; - міжнародної комунікації.

 • Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського

  Адрес: м. Одеса, вул. Старопортофранковська, 26

  Факультети - мистецтв; - фізики та математики; - фізичної культури та реабілітації; - мов світу; - психології; - художньо-графічний; - історико-філологічний; - початкового навчання; - дошкільного виховання.

 • Національний дослідницький університет "Вища школа економіки" (НДУ ВШЕ)

  Адрес: Росія, 101000, м. Москва, вул. М'ясницька, д. 20

  Факультети - Факультет економіки - Відділення статистики, аналізу даних і демографії - Відділення «Спільний бакалавріат ВШЕ і РЕШ» - Спільна освітня програма підготовки бакалаврів за напрямом «Економіка» УрГУ - НДУ ВШЕ - Факультет світової економіки і світової політики - Факультет бізнес-інформатики - Відділення програмної інженерії - Відділення прикладної математики та інформатики - Факультет державного та муніципального управління - Факультет історії - Факультет математики - Факультет...

 • Придунайський філія (ПрАТ "ВУЗ" МАУП ")

  Адрес: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Клушина, 3а

  Факультети - право; - менеджмент і адміністрування; - економіка і підприємництво

 • Одеський інститут МАУП

  Адрес: м. Одеса вул. Чорноморського козацтва, 19

  Факультети - право; - менеджмент і адміністрування; - економіка і підприємництво; - психологія; - соціологія; - політологія

 • Християнський гуманітарно-економічний відкритий університет

  Адрес: м. Одеса, вул. Ленінградська, 1

  Факультети - економіки та управління; - юриспруденція; - психологія; - журналістика; - теологія; - романо-германська філологія

Ми намагаємося постійно оновлювати дані про вузи Одеси і збільшувати кількість корисної інформації про навчальні заклади міста. Якщо Ви не знайшли в списку якийсь ВНЗ Одеси, будь ласка, напишіть нам і вкажіть назву ВНЗ. Дякуємо за допомогу.

↑ Вгору