Аккаунт не активирован. Проверьте почту . 
  1. Работа в Украине
  2. Публикации о работе
  3. Работодателю
  4. В помощь HR

Бланк приказа о переводе на другую работу

9 апреля 2015 347

Типова форма N П-5

Затверджена наказом Мінстату України

від 09.10.95 р. N 253

_________________________

підприємство, організація

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Код за УКУД

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШУ НА РОБОТУ

Номер документа

Дата складання

_____________________________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові

Перевести

тимчасово

Код

з

Дата

до

ДатапостійноМісце роботи

Цех, відділ

Діль-ниця

Кате-горія персо-налу

Про-фесія, поса-да

Тари-фний розряд (клас) оклад

Табель-ний номер

Надбавка до заробітної плати, грн.,%

Підпис началь-ника цеху, відділу

Дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Попереднє

Нове

Форма і система оплати праці _________________________

Код

Код

Умови праці _______________________________________________________________________

нормальні, шкідливі, небезпечні

Тривалість робочого для (робочого тижня) при роботі з неповнимробочим часом _______________________________________________________________________________________

Вид переведення ___________________________________________________________________

Підстави переведення _______________________________________________________________

______________ ________________

Підпис керівника Підпис працівника

"__"__________ 19__ р.

А5

Зворотна сторона форми N П-5

Висновок медичного огляду__________________________________________________________

_____________ _________________ "__"_____________ 199_р.

посада підпис

Відмітка про проходження інструктажу по техніці безпеки, протипожежного мінімуму та інше

Вид інструктажу

Дата

Посада та підпис особи, яка проводила інструктаж

Довідка про нездані майново-матеріальні та інші цінності

Найменування служби

Найменування предмета

Кількість

Дата і підпис

Сума заборгованості

і т. д. до кінця сторінки

Читайте также
↑ Наверх