Аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
 1. Работа в Украине
 2. Публикации о работе
 3. Работодателю
 4. В помощь HR

Бланк приказа о переводе на другую работу


9.04.2015 365

Типова форма N П-5

Затверджена наказом Мінстату України

від 09.10.95 р. N 253

_________________________

підприємство, організація

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Код за УКУД

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШУ НА РОБОТУ

Номер документа

Дата складання

_____________________________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові

Перевести

тимчасово

Код

з

Дата

до

ДатапостійноМісце роботи

Цех, відділ

Діль-ниця

Кате-горія персо-налу

Про-фесія, поса-да

Тари-фний розряд (клас) оклад

Табель-ний номер

Надбавка до заробітної плати, грн.,%

Підпис началь-ника цеху, відділу

Дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Попереднє

Нове

Форма і система оплати праці _________________________

Код

Код

Умови праці _______________________________________________________________________

нормальні, шкідливі, небезпечні

Тривалість робочого для (робочого тижня) при роботі з неповнимробочим часом _______________________________________________________________________________________

Вид переведення ___________________________________________________________________

Підстави переведення _______________________________________________________________

______________ ________________

Підпис керівника Підпис працівника

"__"__________ 19__ р.

А5

Зворотна сторона форми N П-5

Висновок медичного огляду__________________________________________________________

_____________ _________________ "__"_____________ 199_р.

посада підпис

Відмітка про проходження інструктажу по техніці безпеки, протипожежного мінімуму та інше

Вид інструктажу

Дата

Посада та підпис особи, яка проводила інструктаж

Довідка про нездані майново-матеріальні та інші цінності

Найменування служби

Найменування предмета

Кількість

Дата і підпис

Сума заборгованості

і т. д. до кінця сторінки

Если вам нужен персонал размещайте бесплатно вакансию на сайте!

Разместить вакансию

Читайте также

 • Поведение, которое не понравится работодателю на собеседовании22 Январь, 2018

  Любой соискатель хочет понравится работодателю на собеседовании. Эта встреча является решающей для обоих сторон, но для соискателя это возможность воспользоваться шансом и показать свои умения и способности. Тем не менее, соискателю необходимо придерживаться правил этикета, так как не всякое поведение понравится работодателю.

  Если вы будете придерживаться правил поведения, изложенных ниже, вы сможете понять, что делаете на собеседовании не так, откорректировать свою манеру поведения, чтобы представлять для работодателя интерес.

 • Зимние праздники: их много или мало?22 Январь, 2018

  Много или мало?

 • "Гостарбайтерские страсти": Литва догоняет Польшу?18 Январь, 2018

  Литва или Польша: какая страна популярнее?

 • Многозадачность - востребованное, но поверхностное качество17 Январь, 2018

  Обратите внимание, как со временем изменились запросы работодателей к соискателям. Все хотят видеть на должности в компании универсального работника, который умеет все и готов выполнять любую задачу, не зависимо от ее сложности и других возможных ресурсов. Все больше работодатели убеждаются, что многозадачность – не самый основной критерий при подборе кандидата на должность. Почему, давайте разбираться.

 • Сискатели становятся требовательней17 Январь, 2018

  Интересны не только деньги...

↑ Наверх