UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Публікації про роботу
 3. Все про роботу
 4. Життя в колективі
 5. Правила субординації на робочому місці

Правила субординації на робочому місці

1.07.2020 2796
Правила субординації на робочому місці

Правила субординації на робочому місці

1.07.2020     2796

Субординація на робочому місці: значення та правила

Ділове спілкування в сучасному колективі вимагає суворого регулювання. На робочому місці його неможливо реалізувати без дотримання норм субординації. Завдяки грамотно створеній системі дисципліни, в компанії формується максимально ефективний формат взаємодії між керівництвом і підлеглими. На практиці іноді субординація порушується, але, як правило, ненавмисно через неправильне розуміння або відсутність синхронізації.

Що означає поняття субординації

Термін має латинське походження і в перекладі означає «упорядкування», «підкорення». Він означає регламентовану систему робочих відносин, які базуються на принципах ієрархії.

Завдяки її впровадженню цілком реально швидко досягти позитивних результатів:

 • підвищення продуктивності праці;
 • позитивний для розвитку особистості соціально-психологічний клімат;
 • усвідомлення співробітниками свого місця в ієрархічній системі компанії.

Важливо розуміти, що поняття має більше відношення до сфери етики, ніж до юриспруденції. Воно об’єднує цілий комплекс правил, що регламентують службові відносини на всіх рівнях, націлені на попередження, швидке вирішення конфліктних питань. Вони офіційно закріплені в таких документах організації, як трудовий, колективний договір, устав, посадова інструкція. Згідно їх положень, недотримання субординації прирівнюється до адміністративного порушення і може стати причиною дисциплінарного покарання.

Незважаючи на те, як побудований регламент в конкретній компанії, він базується на 2 основних принципах:

 • співробітники, які знаходяться на нижчій позиції ієрархічних східців посад, повинні визнавати авторитет осіб, що займають вищі місця, виконувати їх вказівки, забезпечувати зворотній зв'язок, виявляти ініціативу, не виходячи за межі власної компетенції;
 • особи, що володіють регаліями, зобов’язані поважати інших членів колективу, дотримуватись норм ділової етики, коректно формулювати накази, вказівки, критичні зауваження.

Порушення субординації завжди викликає неприємні для колективу наслідки — втрата авторитету однієї з ланок ієрархічного управління, повне або часткове ігнорування прохань, вимог керівництва, невміння керівника чітко вказати на недоліки в роботі співробітника, з яким склались дружні відносини.

Специфіка субординації з позиції керівника

Раціональна побудова ділового спілкування в компанії дозволить створити комфортний емоційний фон, моральний комфорт. Доволі часто управлінці вирішують піти одним із радикальних шляхів — встановлення жорсткої ієрархії і абсолютне підкорення наказам або занадто високий рівень свободи для колективу. Але досягнути балансу, вибравши один із них в чистому вигляді, неможливо. Найкраще визначити найбільш дієві правила для конкретної команди і навчитись вміло балансувати — враховувати, поважати позицію інших, але слідкувати за чітким дотриманням субординації.

Корисні поради для керівника:

 • не варто осуджувати особливості характеру, зовнішності співробітників;
 • недопустимо втручатись в їх особисте життя;
 • не потрібно давати поради, які не стосуються роботи;
 • не варто оцінювати факти, вчинки, що не мають відношення до трудової діяльності.

Ігнорування правил субординації керівником призводить до негативної робочої атмосфери в колективі, порушення особистого простору підлеглих.

особистий простір підлеглих

Головні правила субординації для співробітника

Від дотримання працівником ділового регламенту щодо спілкування залежить стабільна емоційна атмосфера, ефективність роботи всієї команди, комфортні умови. Співробітник ніколи не повинен брати на себе функції керівника, порушувати ієрархію, ігнорувати загальновизнані норми етики ділового спілкування. Член колективу завжди має право висловити директору свою думку, але вона не повинна звучати як наказ.

Практичні поради щодо дотримання субординації з позиції працівника:

 • не варто використовувати категоричний тон;
 • потрібно діяти лише в межах своїх обов’язків;
 • висловлювати власну позицію тактовно, ввічливо, з чіткими аргументами;
 • недопустимо звертатись з певним питанням напряму до шефа керівника, важливо пам’ятати про ієрархію.

Правильно розроблена система субординації стане ефективним інструментом для покращення продуктивності праці колективу, безконфліктного вирішення задач.

Читайте також


Часто шукають

↑ Вгору