Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Работа в Украине
 2. ВНЗ України. Довідник абітурієнта
 3. ВНЗ і Університети Дніпропетровська

ВНЗ і Університети Дніпропетровська

Нелегко буває вибрати свою майбутню професію, а вибір учбового закладу - крок не менш відповідальний, ніж вибір самої професії. Велика кількість університетів Дніпропетровська ще більше ускладнює вибір. Справитися з труднощами, що виникають при ухваленні рішення, вам допоможе приведений нижче перелік, в якому перераховані всі ВНЗ Дніпропетровська.

Сподіваємося, серед наданої інформації Ви зможете підібрати оптимальний для себе варіант навчання в одному з ВНЗ Дніпропетровська.

 • Національна академія державного управління при Президентові України

  Адрес: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20

  Факультети Інститут вищих керівних кадрів: - Управління суспільним розвитком Інститут "Вища школа державного управління": - Публічне адміністрування Інститут державної служби та місцевого самоврядування: - Державне управління - Державне управління у сфері національної безпеки - Державне управління у сфері освіти - Державне управління у сфері охорони здоров'я - Публічна політика і управління - Місцеве самоврядування - Регіональне управління - Електронне урядування - Парламентаризм та...

 • Нікопольський інститут МАУП

  Адрес: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Запорізька, 31

  Факультети - правознавство; - фінанси і кредит; - менеджмент; - право; - фінанси і кредит; - облік і аудит

 • Нікопольський факультет Запорізького національного університету

  Адрес: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр-т Трубників, 18, корп. 3

  Факультети - мова та література (англійська); - облік і аудит; - фінанси і кредит; - менеджмент організацій; - менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

 • Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

  Адрес: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Курчатова, 13

  Факультети - маркетингу, торгівлі і митної справи; - харчових виробництв; - обліку і фінансів; - харчування.

 • Криворізький національний університет

  Адрес: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз'їзду, 11

  Факультети перелік напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки "бакалавр": - 6.010101 Дошкільна освіта - 6.010102 Початкова освіта - 6.010104 Професійна освіта (за профілем) - 6.010103 Технологічна освіта - 6.020202 Хореографія - 6.020204 Музичне мистецтво - 6.020205 Образотворче мистецтво - 6.020207 Дизайн - 6.020302 Історія - 6.020303 Філологія. Українська мова та література - 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська). - 6.020303 Філологія. Мова і література...

 • Національна металургійна академія України

  Адрес: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4

  Факультети - металургія; - хімічна технологія; - ливарне виробництво; - електромеханіка; - інженерне матеріалознавство; - машинобудування; - інженерна механіка; - екологія; - економіка підприємства; - фінанси; - облік і аудит; - менеджмент; - економічна кібернетика; - комп'ютерні науки; - теплоенергетика; - автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології; - професійна освіта; - документознавство та інформаційна діяльність; - філологія.

 • Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

  Адрес: м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а

  Факультети - промислового і цивільного будівництва; - будівельний; - архітектурний; - механічний; - економічний; - екології та безпеки життєдіяльності; - інститут заочної і дистанційної освіти(фінансово-економічний та технічний).

 • Український державний хіміко-технологічний університет

  Адрес: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8

  Факультети - технології неорганічних речовин; - технології органічних речовин; - технології високомолекулярних сполук; - технології силікатів; - механічний; - економічний.

 • Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

  Адрес: м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 18, 14-й корп. (механіко-математичний факультет), к. 205 (приймальна комісія)

  Факультети - української і іноземної філології та мистецтвознавства; - соціально-гуманітарний; - систем і засобів масової комунікації; - міжнародної економіки; - економічний; - історичний; - психології; - юридичний; - медичний; - фізики, електроніки та комп'ютерних систем; - хімічний; - біолого-екологічний; - геолого-географічний; - прикладної математики; - механіко-математичний; - фізико-технічний.

 • Дніпродзержинський державний технічний університет

  Адрес: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська, 2-а

  Факультети - металургійний; - хiмiко-технологiчний; - економіки та менеджменту; - соціології та філології; - електронiки та комп'ютерної техніки; - механічний; - енергетичний.

 • Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

  Адрес: м. Дніпропетровськ, вул. Січеславська набережна, 18

  Факультети факультети (спеціальності) освітня ступінь "Бакалавр" (спеціальність, спеціалізація): - економіка (економічна кібернетика: прикладна математика для інформаційного бізнесу); - економіка (економіка підприємства); - підприємництво, торгівля і біржова діяльність (міжнародна підприємницька діяльність і логістика); - фінанси, банківська справа і страхування (міжнародні корпоративні фінанси); - фінанси, банківська справа і страхування (англомовна програма); - менеджмент; - філологія...

 • Криворізький педагогічний інститут

  Адрес: м. Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр-т Гагаріна, 54

  Факультети - фізико-математичний; - природничий; - географічний; - історичний; - української філології; - іноземних мов; - психолого-педагогічний; - дошкільної і технологічної освіти; - мистецтв

 • Академія митної служби України

  Адрес: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 2/4

  Факультети - юридичний; - економіки та менеджменту; - інформаційних та транспортних систем і технологій

 • Дніпропетровський гуманітарний університет

  Адрес: м. Дніпропетровськ, вул. Орловська, 1б

  Факультети - правознавство; - психологія; - туризм

 • Дніпропетровська державна медична академія

  Адрес: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9

  Факультети - 1-й медичний; - 2-й медичний; - 3-й медичний; - стоматологічний; - навчання іноземних студентів.

 • Інститут ділового адміністрування

  Адрес: м. Кривий Ріг, вул. Харитонова, 1-А

  Факультети - економіки та менеджменту.

 • Університет митної справи та фінансів

  Адрес: м. Дніпропетровськ, вул. Володимира Вернадського, 2/4

  Факультети - факультет управління, - технічний факультет, - юридичний факультет, - економічний факультет, - Фінансовий факультет.

 • Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

  Адрес: м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25

  Факультети - агрономічний; - механізації сільського господарства; - обліку і фінансів; - менеджменту і маркетингу; - ветеринарної медицини; - біотехнологічний; - еколого-меліоративний.

 • Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

  Адрес: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 10

  Факультети - фізичне виховання; - спорт (за видами); - фізична реабілітація

 • Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

  Адрес: м. Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна, 26

  Факультети - кримінальної міліції; - міліції громадської безпеки; - з підготовки слідчих; - юридичний факультет ННІ права та безпеки.

 • Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

  Адрес: м. Дніпропетровськ, вул. Севастопольска, 17, корп. 14

  Факультети - "Лікувальна справа" (кваліфікація - лікар) - термін навчання 6 років; - "Стоматологія" (кваліфікація - лікар-стоматолог) - термін навчання 5 років

 • Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна

  Адрес: м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2

  Факультети - мости і тунелі; - електрифікація залізничного транспорту; - механічний; - управління процесами перевезень на залізничному транспорті; - організація будівництва доріг і експлуатація колії; - промислове і цивільне будівництво; - економіка і менеджмент на транспорті; - технічна кібернетика.

 • Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України

  Адрес: м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 29

  Факультети - державного управління; - менеджменту.

 • Криворізька філія Європейського університету

  Адрес: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Леніна, 55

  Факультети факультет економіки і менеджменту: - економіка підприємства (молодший спеціаліст); - фінанси і кредит; - менеджмент організацій та адміністрування; - менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; - менеджмент організації охорони здоров'я факультет інформаційних систем і технологій: - обслуговування програмних систем і комплексів (молодший спеціаліст); - інформаційні управляючі системи та технології

 • Інститут підприємництва "Стратегія"

  Адрес: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Гагаріна, 38

  Факультети - економіка підприємства; - облік і аудит; - менеджмент організацій; - економічна кібернетика; - програмна інженерія.

 • Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

  Адрес: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Карла Маркса, 64

  Факультети - фінансово-економічний; - економіки та управління; - обліково-економічний; - міжнародної економіки та права; - менеджменту та економічної кібернетики.

 • Дніпропетровський інститут ("ПрАТ" МАУП ")

  Адрес: м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 21

  Факультети - 6.030601 Менеджмент; - 6.030505 Управління персоналом і економіка праці; - 6.030508 Фінанси і кредит; - 6.030509 Облік і аудит; - 6.030507 Маркетинг; - 6.030401 Правознавство; - 6.030102 Психологія

 • Національний гірничий університет

  Адрес: м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19

  Факультети - Інститут Економіки (Фінансово-економічний, факультет менеджменту); - Інститут електроенергетіки (факультет інформаційних технологій, факультет електротехнічний); - Гірничий інститут (гірничий факультет); - Юридичний факультет; - Факультет будівництва; - Механіко-машинобудівний факультет; - Геологорозвідувальний факультет; - Інститут заочно-дистанційної освіти; - Міжгалузевий інститут безперервної освіти

 • Нікопольський економічний університет

  Адрес: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. К. Лібкнехта, 188

  Факультети - маркетинг; - облік і аудит; - менеджмент.

 • Сучасна гуманітарна академія Дніпропетровський центр доступу

  Адрес: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 83, оф. 5а

  Факультети - юриспруденція; - менеджмент; - психологія; - педагогіка; - політологія; - економіка; - лінгвістика; - іхт; - соціологія; - філософія

 • Інститут безперервної фахової освіти Придніпровської державної академії будівництва і архітектури (ІНСО ПДАБА)

  Адрес: м. Дніпропетровськ, вул. Паторжинського, 11а

  Факультети - факультет підготовки та перепідготовки; - факультет підвищення кваліфікації; - факультет підготовчий

 • Національний дослідницький університет "Вища школа економіки" (НДУ ВШЕ)

  Адрес: Росія, 101000, м. Москва, вул. М'ясницька, д. 20

  Факультети - Факультет економіки - Відділення статистики, аналізу даних і демографії - Відділення «Спільний бакалавріат ВШЕ і РЕШ» - Спільна освітня програма підготовки бакалаврів за напрямом «Економіка» УрГУ - НДУ ВШЕ - Факультет світової економіки і світової політики - Факультет бізнес-інформатики - Відділення програмної інженерії - Відділення прикладної математики та інформатики - Факультет державного та муніципального управління - Факультет історії - Факультет математики - Факультет...

 • Криворізький факультет ДДУВС

  Адрес: м. Кривий Ріг, 7-й Зарічний мікрорайон, будинок 24

  Факультети - правознавство

 • Західнодонбаський інститут (ПрАТ "ВУЗ" МАУП ")

  Адрес: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 400/1

  Факультети - менеджмент; - управління персоналом і економіка праці; - фінанси і кредит; - облік і аудит; - маркетинг; - правознавство; - соціологія; - психологія; - політологія

 • Комп'ютерна академія "ШАГ"

  Адрес: м. Дніпропетровськ, пр-т К. Маркса, 101

  Факультети - комп'ютерна графіка та дизайн; - мережеві технології та системне адміністрування; - розробка пpогpаммного забезпечення

Ми намагаємося постійно оновлювати дані про вузи Дніпропетровська і збільшувати кількість корисної інформації про навчальні заклади міста. Якщо Ви не знайшли в списку якийсь ВНЗ Дніпропетровська, будь ласка, напишіть нам і вкажіть назву ВНЗ. Дякуємо за допомогу.

↑ Вгору