Аккаунт не активирован. Проверьте почту. 
  1. Работа в Украине
  2. Публикации о работе
  3. Работодателю
  4. В помощь HR

Экземпляр трудового договора


9.04.2015 93

ТРУДОВА УГОДА

м. Київ

''__'' _____________ 200 _ р.

__________________________________________________________________________________

(назва організації)

у особі ___________________________________________________________ , що діє на підставі

(ПІБ, посада)

___________________________________________________, названа у подальшому "Замовник",

з однієї сторони, і гр. _______________________________________________________________

(ПІБ, дані паспорту)

що мешкає ________________________________________________________________________,

(адреса)

названий у подальшому "Виконавець", з другої сторони, уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання виконати такі роботи

__________________________________________________________________________________

(характер і вид робіт)

__________________________________________________________________________________

терміном до _______________________________________________________________________.

1.2. Робота має відповідати таким вимогам:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

1.3. Замовник забезпечує Виконавця усім необхідним для виконання роботи, передбаченої цим Договором.

1.4. Замовник зобов'язаний своєчасно прийняти і оплатити роботу.

2. Розмір і порядок оплати

2.1. За виконану роботу Замовник оплачує Виконавцеві _____________________________ гривень.

2.2. Оплата виконується не пізніше ________________________________ з дня прийняття роботи.

3. Відповідальність сторін

3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань згідно з діючим законодавством.

4. Дострокове розірвання договору

4.1. В разі порушення однією з сторін зобов'язань за договором, інша сторона має право розірвати його в односторонньому порядку.

4.2._______________________________________________________________________________

Суперечки з цього договору розглядаються народним судом.

5. Юридичні адреси сторін:

"Замовник"

___________________________________________________________________

"Виконавець"

___________________________________________________________________

Создайте лучшее резюме всего за несколько минут и работа Вашей мечты найдется быстрее!

Добавить резюме

Читайте также

Создайте лучшее резюме всего за несколько минут и работа Вашей мечты найдется быстрее!

Добавить резюме
↑ Наверх