UARU
Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
 1. Робота в Україні
 2. Онлайн консультація юриста
 3. Інше

Інше #111529

Питання від Валентина (24 липень 2023):
Доброго дня! Питання: які кваліфікаційні вимоги до директора центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю? Центр відноситься до соціальної сфери. Але в штаті є соціальні працівники, педагоги, психологи, логопеди, фізичні терапевти, лікарі різних напрямків (невролог, психіатр, педіатр, терапевт, реабілітог тощо), медичні сестри. Відтак, директор може мати освіту педагога, соціальну, психолога та лікаря. Так? Ну і освіту в сфері управління. В такому випадку обчислення директору зарплати йде з урахуванням стажу (педагогічний, соціальний, медичний). Директор має понад 30 років стажу медичного, вчений ступінь кандидата наук. Але при нарахуванні зарплати рахують 0 років стажу в соціальній сфері і ніяких нарахувань, повязаних з медициною, не роблять. Чи це правильно?

Ответ юриста (25 липень 2023) :

Доброго дня! Відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 80 Соціальні послуги, затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України 29.03.2017 № 518 4. ДИРЕКТОР РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ УСТАНОВИ (ЦЕНТРУ) ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ Завдання та обов’язки. Керує згідно з чинним законодавством і положенням про реабілітаційну установу (центр) для осіб з інвалідністю (далі – Установа (центр), діяльністю щодо проведення комплексу реабілітаційних заходів для осіб з інвалідністю, зокрема дітей з інвалідністю в поєднанні з їхнім навчанням і вихованням. Представляє Установу (центр) у всіх установах та організаціях, розпоряджається в установленому порядку її майном і коштами, укладає угоди, відкриває банківські рахунки в установах банку. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів Установи (центру) з метою забезпечення комплексного реабілітаційного процесу, забезпечення системи реабілітаційних і корекційно-відновлювальних заходів для дітей з інвалідністю з метою забезпечення зменшення або подолання фізичних і психічних розладів та інтелектуальних порушень, набуття знань, умінь і навичок, які дали б змогу дитині з інвалідністю поступово повністю або частково інтегруватись у дитячі колективи та суспільне життя. Забезпечує роботу системи соціальної реабілітації з надання конкретних видів і форм соціальної допомоги та послуг для адаптації особи з інвалідністю до соціального середовища; організацію комплексної психотерапії, психокорекції та професійної діагностики з проведенням професійної орієнтації, переорієнтації, професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та ефективного працевлаштування; функціонування системи медико-професійної реабілітації, спрямованої на відтворення втрачених і розвиток нових професійно значущих навичок. Забезпечує надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю; дотримання спеціального розпорядку дня та впровадження методик соціальної реабілітації дітей з інвалідністю; створення відповідних умов для забезпечення належної ефективності корекційної спрямованості навчально-виховної, реабілітаційно-відновлювальної роботи, розвитку мовлення вихованців; застосування індивідуального та диференційованого підходу з урахуванням діагнозу; підготовку до інклюзивної освіти. Організовує соціально-педагогічний патронат сімей, у яких є дитина з інвалідністю. Вирішує питання організації фінансово-господарської діяльності Установи (центру), створення та розвитку матеріально-технічної бази для проведення заходів комплексної реабілітації осіб з інвалідністю, зокрема дітей з інвалідністю. Здійснює заходи щодо налагодження та підтримки взаємозв’язку з аналогічними установами (центрами), вивчає ефективні вітчизняні та зарубіжні форми й методи роботи з професійної, медичної та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю. Бере участь у науково-практичних конференціях, засіданнях “круглих столів” тощо з усіх питань соціальної політики та реабілітації осіб з інвалідністю. Контролює повноту та якість надання послуг із реабілітації відповідно до вимог індивідуальних програм та планів реабілітації осіб з інвалідністю. Проводить добір та розстановку кадрів, затверджує посадові та робочі інструкції працівників, видає розпорядження з питань діяльності Установи (центру). Видає накази, затверджує положення про структурні підрозділи Установи (центру), правила внутрішнього розпорядку, застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Вживає заходів щодо забезпечення Установи (центру) кваліфікованими кадрами. Організовує атестацію працівників і створює умови для підвищення їх професійної кваліфікації. Вживає заходів щодо поліпшення умов праці, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, а при їх виникненні спрямовує роботу колективу на ліквідацію негативних наслідків. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої звітності. Повинен знати: Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства соціальної політики України, акти інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності Установи (центру); Конвенцію про права осіб з інвалідністю; Конвенцію про права дитини; нормативно-правові акти щодо осіб з інвалідністю; інструкції та методичні документи з питань реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю; основи державного управління економікою та управління персоналом, методологію організації фінансово-господарської діяльності установи; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп’ютером та відповідні програмні засоби. Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня – не менше ніж 5 років. Згідно п. 3.3. Наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», зазначено: 3.3. Доплати за науковий ступінь 3.3.1. Працівникам установлюються доплати за науковий ступінь доктора наук у граничному розмірі 25 відсотків, кандидата наук у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем (медична, фармацевтична, наукова тощо) збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.

Інше, інші питання

  Галина (10 травень 2024)

  Професія "Склодув" відсутня в ЕТКД. Чи користуватися в роботі?

   Переглянути відповідь

  Анна (24 квітень 2024)

  Доброго дня. Цікавить таке питання,чи має право на відстрочку чоловік у якого на утриманні троє дітей: перша дитина від попереднього шлюбу (сплачує аліменти),друга дитина від неофіційного першого шлюбу дружини (але дитина записана на батька,участі не приймає) і третя дитина спільна від теперішнього шлюбу

   Переглянути відповідь

  Марина (31 березень 2024)

  Добрый день. Мне осталось 12 месяцев до выхода на пенсию. Хочу поменять работу, при этом стать на учёт в центр занятости. Не отразится ли в будущем это на размер пенсии?

   Переглянути відповідь

  Світлана (26 березень 2024)

  Д.день! Норма робочого часу вчителя-дефектолога 18 годин на тиждень . Просимо вас надати нормативну-правову базу відпрацювання робочого часу вчителя-дефектолога, який працює в Медичній установі.

   Переглянути відповідь

  Наталія (25 березень 2024)

  Доброго дня. Державний заклад перебуває на стадії реорганізації шляхом приєднання до нової установи. Уже необхідно попереджати працівників про зміну умов праці та готувати штатний розпис для новоствореної установи. Підскажіть будьласка штатний розпис новоствореної установи повинен складатись лише з вакансій і через два місяці туди переводити людей чи зразу можна формувати штити з окладами персоналу, адже люди мають персональні надбавки і доплати, які значно впливають на фонд оплати праці затверджений штитним розписом? Дякую.

   Переглянути відповідь

  Ольга (15 березень 2024)

  Цікавить відповідь на таке питання. У грудні 2020 року отримала диплом магістра. У 2024 році атестуюся як вчитель початкових класів, але не маю курсів з підвищення кваліфікації за 2021 рік(за 2022 і 2023 роки маю 295 годин). Чи можу у такому випадку бути проатестована на II категорію?

   Переглянути відповідь

  Світлана (13 березень 2024)

  Доброго дня. На нашому підприємсві цех "А" з'єднують із цехом "Б" і утворюють цех із назвою "В". Посади фасувальник-пакувальник цеху "А" змінюються на посади фасувальник-пакувальник цеху "В". Як оформляти правильно: а) наказом про переведення на посаду в інший цех за згодою працівника (ч.1ст.32 КЗП) чи наказом про зміну назви цеху (без згоди працівника) (ч.2 ст.32 КЗП)?

   Переглянути відповідь

  Наталія (21 лютий 2024)

  Доброго дня! Чи може медична сестра ліцею суміщати виконання обов'язків вихователя по підвозу дітей? Та чи можна її тарифікувати як педагогічного працівника? Дякую.

   Переглянути відповідь

  Наталія (12 лютий 2024)

  Добрий день. Чи має право підприємство самостійно присвоїти ( раніше не було взагалі) робітникам розряди? При присвоєнні розрядів керуємось ДКХП. Якщо в ДКХП професія не розподіляється на розряди, як бути?

   Переглянути відповідь

  Наталія (12 лютий 2024)

  Добрий день. Плануємо присвоїти розряди робітникам підприємства. Чи маємо ми право самостійно присовїти розряди робітникам ? ( за погодженням з представником трудового колектива) розробити Положення про присвоєння розрядів , внести відповідні дані в колективний договір. створити комісію, взяти за основу при присвоєнні розрядів ДКХП . Якщо в ДКХП професія не розподіляється за розрядами . як бути?

   Переглянути відповідь

Шукаєте роботу?

Шукаєте персонал?

Часто шукають

↑ Вгору